I den åldern hör vi bäst

Inom vilket åldersspann brukar människan höra som bäst? Anledningen till min fråga är varför småbarn till synes oberörda kan skrika och stoja medan det är påfrestande för hos vuxna. Hur mycket är det ”mjukvaran” (hjärnan) respektive ”hårdvaran” (örats konstruktion) som påverkar hur/om vi hör olika bra under olika delar av livet?

Andersson

Publicerad

Hörseln fungerar som bäst när vi är unga, eftersom den med åldern drabbas av förslitningsskador. De flesta märker subtila effekter redan i yngre medelåldern, exempelvis att det blir svårare att uppfatta tal i brusiga miljöer.

Skrik är en väldigt stark stimulering som hörs bra vid alla åldrar. Kraftfulla ljud triggar hjärnans känslocentra och kan ge upphov till obehag eller till och med rädsla. Detta beror på att en viktig hörselfunktion är att varna oss vid farliga situationer. Just barnskrik har dock också en annan funktion: att signalera barns basala behov, till exempel hunger, till vuxna. Det är ett skäl till att barnskrik kan beröra vuxna mer än barn.

Rent allmänt varierar toleransen av störande ljud från person till person. Vår hjärnas erfarenheter av ljud och hur vi associerar kring dem spelar en stor roll här. Om vi till exempel vet att ljudet kommer från någon vi bryr oss om eller något vi tycker är viktigt ökar toleransen. En ytterlighet i sammanhanget är självgenererade ljud, där vi både tolererar mer från oss själva och det finns fysiologiska mekanismer som försvagar upplevelsen av det självgenererade ljudet. Att den höga ljudvolymen kommer från barnens egen lek är alltså också ett skäl till att stojet påverkar barnen mindre än (den vuxna) omgivningen.

Även vi vuxna har högre tolerans för självgenererade ljud. När vi koncentrerar oss på att lösa ett komplext problem kan vi till exempel mumla för oss själva och knacka med fingrarna i bordet, medan vi nog skulle uppfatta det som mycket störande om personen intill gjorde samma sak.

Anna K. Magnusson, forskare i neurovetenskap med inriktning mot hörselsinnet, Karolinska institutet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor