Zikaviruset överlever i sperma

Det fruktade zikaviruset kan finnas kvar i sperma och saliv i flera veckor efter att symtomen gått över, enligt en studie på apor.

Publicerad
Zikaviruset kan överleva länge i kroppen hos apor.
Bild: Purdue University

De flesta vuxna som blir smittade av zikavirus får influensaliknande symtom som går över på några dagar. Men hos gravida kvinnor kan följden bli svåra hjärnskador på fostret.

Viruset är känt för att spridas via myggor. Dessutom finns misstankar om smitta direkt mellan människor. I ett försök att kartlägga sådana risker infekterade amerikanska forskare 36 makaker. Viruset försvann från blodet inom tio dagar – men fanns kvar i sperma och saliv när studien avslutades tre veckor senare.

Det är möjligt att viruset beter sig på samma sätt även hos människor. Därför efterlyser forskarna noggranna studier av saliv och sperma från personer som repat sig från en zikainfektion.

De nya resultaten understryker behovet av att snabbt utveckla vaccin och andra behandlingar mot zikavirus, skriver forskarna i tidskriften Nature Medicine.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor