Låg tilltro till förmågan att hantera terrordåd

Publicerad
Dåligt självförtroende. Merparten inom svensk blåljuspersonal tvivlar på sin förmåga att hantera ett terrordåd.
Bild: Istock photo

Endast en tredjedel av blåljuspersonalen tror att den egna organisationen kan hantera ett terrordåd. Det framgår av en enkätstudie som besvarats av 864 personer inom polis, brandkår och ambulanspersonal. Merparten menar att kapaciteten att hantera ett storskaligt terrordåd är låg. Sämst tilltro till den egna förmågan har polisen, där endast 20 procent bedömer hanteringsförmågan som hög.

Drygt 34 procent av hela gruppen ansåg sig ha goda kunskaper om vad de skulle göra vid ett terrordåd, och även där var polisens siffror lägst, 27 procent. Detta framgår av en studie från Umeå universitets Kunskapscentrum för katastrofmedicin.

Utomstående faktorer, som utbildning och utrustning, påverkar enligt forskaren Annelie Holgersson resultaten, vilket talar för att man kan skapa förutsättningar för en bättre respons. Resultaten säger dock inte något om hur den faktiska hanteringen av ett eventuellt terrordåd skulle utfalla.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor