En flimrande stjärna gäckar astronomer

Varför stjärnan KIC 8462852 ändrar sin ljusstyrka är fortfarande en gåta inom astronomin. Men nu avfärdas den tidigare förklaringen – att variationerna skulle bero på utomjordingar.

Publicerad
En konstnärlig tolkning av kometfragment som bombarderar stjärnan KIC 8462852.
Bild: NASA / JPL

Stjärnan, även kallad Tabbys stjärna efter astronomen Tabetha Boyajian från Yale university, ligger ungefär 1 480 ljusår bort i stjärnbilden Cygnus och är en ganska vanlig stjärna på vår himmel. Men dess ljusstyrka ändrade sig ett dussintal gånger under tre månader, som om oregelbundet formade föremål passerade framför stjärnan och tillfälligt blockerade den observerade strålningen.

En något science fiction-artad idé var att stjärnan kanske omringas av ett stort skal, kallat Dysons sfär. Fysikern Freeman Dyson tänkte sig att framtida civilisationer i behov av energi måste hitta ett sätt att fånga upp all strålning som deras moderstjärna sänder ut. Ett sätt skulle vara att placera instrument i en sfärisk formation kring stjärnan. En sådan sfär skulle kunna förklara det märkliga ljusflödet från Tabbys stjärna.

Men forskare vid SETI-institutet, som avlyssnar rymden efter radiosignaler, har inte noterat något som skulle tyda på att en främmande civilisation finns i närheten av den märkliga stjärnan.

Redan 2009 upptäckte astronomer något ovanligt i stjärnans ljuskurva, då utstrålningen minskade med 1 procent under en vecka. Det skulle kunnat bero på att en Jupiterliknande planet förmörkade stjärnan. Men i så fall borde kurvan vara symmetrisk. Det var den inte. Sedan började stjärnans ljus flimra på nytt år 2013, i en 100 dagar lång serie av ojämna ljusförändringar.

Tabetha Boyajian och hennes kollegor har prövat många olika förklaringar, men ingen kan förklara alla observationer. Det mest sannolika är att en gigantisk komet på väg genom rymden har slagits sönder i tusentals mindre fragment som fortsätter att bombardera stjärnan.

Mysteriet har inspirerat amatörastronomer runt om i världen, som nu vänder sina teleskop mot Tabbys stjärna i hopp om att upptäcka lösningen till denna himmelska gåta.

Dysons sfär – en modell för hur framtida civilisationer skulle kunna utvinna stora mängder energi från sin moderstjärna.


Bild: NASA / JPL
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor