Hur skönt är grönt?

Jag undrar hur mycket substans det finns i påståendena om att olika färger påverkar oss på olika sätt. Och tror man i så fall att det beror på genetiska eller kulturella faktorer?

/Britt

Publicerad

Bild: iStock

Det har gjorts en del forskning om hur vi påverkas av färg, men forskarna är noga med att resultat som har erhållits under kontrollerade laboratorieförhållanden inte behöver vara giltiga i mer komplexa sammanhang. Det man kan säga med ganska stor säkerhet är att rum med röda och gula färger tycks ha en uppiggande effekt medan rum med blågröna färger verkar lugnande. Men det viktigaste är ofta inte om färgen är röd eller blå, utan hur stark den är, och inte minst vilka färger som ses tillsammans. Hög visuell komplexitet i form av många starka färger i brokiga mönster ger upphov till mera stress än neutralt gråa rum.

Hur detta påverkar oss i praktiken är betydligt mera osäkert. Verkliga miljöer har sällan eller aldrig lika renodlade färgsättningar som forskarnas försöksrum, och vi påverkas också olika beroende på vad vi ska göra i rummet. Även individens egen personlighet och tillfälliga känsloläge spelar in, och det finns stora skillnader i hur olika människor påverkas.

En del av påverkan är säkert genetisk, men mycket är kulturellt eller till och med bundet till den enskilda individens tidigare erfarenheter. De tvärsäkra påståenden som ofta presenteras i veckopress och på nätet bör alltså tas med en stor nypa salt. För den som vill läsa mer kan jag rekommendera artiklar av de miljöpsykologiska forskarna Rikard Küller, Jan Janssens och Thorbjörn Laike i böckerna Forskare och praktiker om färg, ljus, rum (Formas 2006) och Färg & ljus för människan – i rummet (Svensk byggtjänst 2014).

/Karin Fridell Anter, färgforskare och docent i arkitektur

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor