Experimenthus i full skala

Ett stort bostadsexperiment tar just nu form på Chalmers tekniska högskolas campusområde i Göteborg. Det ska ge kunskap om framtidens boende.

Publicerad
Så här kommer det  levande laboratoriet att se ut, enligt  arkitekternas ritning.
Bild: Tengbom

I början av nästa år ska forskare och studenter flytta in som försökskaniner i ett fem våningar högt experimenthus. Syftet är att undersöka hållbart byggande, boende och beteende. Huset, som byggs just nu i Deltaparken på den tekniska högskolan Chalmers område i Göteborg, ska ha 29 små lägenheter och en utställningsdel med kontor, möteslokal och tvättstuga.

– Fastigheter blir inte bättre än de som bor i dem, så därför är det viktigt att ha en interaktion med de boende i forskningen, säger Sanna Edling, projektledare för HSB Living Lab.

Målet är att samla in så mycket data som möjligt om vad som händer i lägenheternas inomhusmiljö och energianvändning. Det ska ske genom mätningar av exempelvis vattenanvändning, energiåtgång och koldioxidhalter. De boende kommer även att delta i enkäter om inneklimat, hur de upplever olika ytskikt, ljus med mera.

Det levande huslaboratoriet är tänkt att bli en försöksplats för nya material och ny teknik. Det kan bli allt från utbytbara fasader till bostadsmoduler som själva anpassar sig till temperaturen och mänskliga aktiviteter.

Huset ska också bli demonterbart och kommer att flyttas när projektet är avslutat, om tio år. Det beror delvis på att HSB endast har ett tillfälligt bygglov på Chalmersområdet, men själva flyttbarheten är också en del av forskningsprojektet.

– Om fler hus blir flyttbara skulle vi till exempel kunna bygga mer för studenter. Alla stora bostadsbolag har mark som står oanvänd i väntan på permanent bygglov. Med flyttbara hus skulle vi kunna använda mer av den marken, säger Sanna Edling.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor