Mörk materia oväntat sprallig

Publicerad
Ljuset böjs av galaxerna. Gravitationen från galaxhopen Abell S1063 böjer ljuset som passerar, som en kosmisk lins. De bakomliggande galaxerna ser förvridna och förstärkta ut genom linsen. Förvrängningen ger ett mått på galaxhopens massa och hur massan är fördelad.
Bild: NASA, ESA, and J. Lotz (STScI)

Galaxhopar är samlingar av galaxer som kretsar kring varandra, trots att de rör sig så fort att de borde flyga åt olika håll. Det var studier av galaxhopar som redan på 1930-talet gav forskarna den första ledtråden till att det finns osynlig massa i universum, som håller ihop galaxerna. Den här så kallade mörka materian utgör en fjärdedel av universums innehåll.

Nu har en grupp astronomer från Schweiz, Frankrike och Storbritannien analyserat bilder av tio galaxhopar och kommit fram till att den största och mest centrala galaxen i varje hop vinglar och gungar utan att komma till ro. Deras tolkning är att det finns ett slags hål i hopens mitt, där den mörka materian är tunnare än förväntat. Om observationen bekräftas av större studier kan det tyda på ett nytt fenomen, som kan ge mer kunskap om den mörka materians egenskaper.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor