Världens unga allt fetare

Publicerad

År 1975 beräknades 11 miljoner pojkar och flickor lida av barnfetma i världen. I dag är siffran över 120 miljoner. I relativa tal handlar det om en ökning från mindre än en procent av barnen till 5,6 procent av flickorna och 7,8 procent av pojkarna.

I många rika länder i Europa och Nordamerika har kurvan börjat plana ut under de senaste åren, medan barnfetman fortfarande ökar oroväckande snabbt i länder som Indien och Kina.

Samtidigt finns det – trots en kraftig minskning över tid – drygt 190 miljoner underviktiga barn i världen, främst i länder som Etiopien, Niger och Senegal.

Resultaten bygger på cirka 2 400 studier av mer än 30 miljoner unga människor i över 200 länder. Data täcker åren 1975–2016. 

Källa: The Lancet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor