Högerväljare röstar hellre med ögonen

Högerpolitiker ser i genomsnitt bättre ut än vänsterpolitiker. Dessutom röstar höger-väljare i större utsträckning på vackra politiker.

Publicerad

Att se bra ut är en fördel i många sammanhang. Snygga politiker får fler röster, och vackra personer har det lättare på arbetsmarknaden och tjänar mer, enligt många tidigare studier. Nu har forskare vid Institutet för näringslivsforskning undersökt om vissa politiker ser bättre ut än andra och vilka konsekvenser det kan ha.

– Det visade sig att högerpolitiker är lite vackrare, säger Henrik Jordahl, som är docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för näringslivsforskning samt en av forskarna bakom studien.

Omdömet bygger bland annat på studenter, som har bedömt fotografier av politiker i Europa, USA och Australien på framför allt kommunal nivå.

– Människor är förvånansvärt väl överens om vad som är ett vackert ansikte, säger Henrik Jordahl. Vi har använt oss av de ansiktsfotografier som politikerna själva använder i sina kampanjer.

Forskarna har utifrån andelen personröster även kunnat belägga att högerpolitiker drar större fördel av sitt utseende än vänsterpolitiker. I till exempel kommunala val i Finland, där väljarna har relativt lite information om kandidaterna, får en högerkandidat vars skönhet ligger en standardavvikelse över en annan högerkandidat ungefär 20 procent fler röster. För vänsterkandidater innebär motsvarande skillnad att den vackrare kandidaten får 8 procent fler röster.

– Att se bra ut tycks vara en större tillgång för en högerpolitiker, eftersom ett vackert ansikte verkar signalera att man står till höger, säger Henrik Jordahl. När vi frågat personer i enkäter om okända ansikten så placeras vackrare ansikten till höger på den politiska skalan.

Forskarna har olika tänkbara förklaringar till detta. En är att eftersom det är ekonomiskt fördelaktigt att se bra ut så är en vacker person i regel mer välbeställd och därmed mindre benägen att omfamna en ekonomisk omfördelningspolitik. En annan tänkbar förklaring är att människor som ser bra ut har en mängd fördelar vad gäller såväl kärlek som vänskap, och därför slipper många problem. En sådan person kan uppleva världen som rättvis och att man får det man förtjänar.

– Vi hittade förvånande nog inga tydliga könsskillnader i detta, säger Henrik Jordahl. En kvinnlig politiker som ser bra ut får inte fler personröster än en manlig politiker som ser bra ut, allt annat lika.

Artikeln är publicerad i Journal of Public Economics.

[Från vänster till höger: Timo Harakka (Socialdemokraterna=vänster), Eva Biaudet (Svenska folkpartiet=höger), Antero Laukkanen (Kristdemokraterna=höger), Anna Kontula (Vänsterförbundet=vänster).]

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor