Jesus som misslyckad profet

Publicerad

Denna bok ger inblickar i den senaste forskningen om den judiske profeten Jesus. Vem var han egentligen, vilka var hans drivkrafter – och hur såg han på sig själv? De två svenska forskare vid Uppsala respektive Lunds universitet som skrivit boken diskuterar bland annat dessa frågor. Resultatet är angeläget och tankeväckande. Boken är inte helt lättläst, men ger djupa och för mig helt nya inblickar i såväl judiskt vardagsliv för 2 000 år sedan som forskningen om evangeliernas tillkomst.

Undertiteln på boken är Berättelsen om en profet som misslyckades, och mycket tyder på att Jesus dödsdom i Jerusalem inte alls ingick i den ursprungliga planen. Däremot handlar ju stora delar av Nya Testamentet om att lägga historien till rätta, för att få det nesliga och blodiga slutet att passa in i en gudomlig plan.

Denna plan kan ju inte vetenskapen räkna med, varför denna bok försöker analysera vad vi kan veta om vad som verkligen skedde.

Den okände Jesus

Cecilia Wassén & Tobias Hägerland
Bokförlaget Langenskiöld

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor