Klimatforskning har granskats

Publicerad

Den absoluta majoriteten av världens klimatforskare är eniga om att människans utsläpp av växthusgaser leder till global uppvärmning. Men ibland kan bilden av enighet inom forskning vara en illusion, på grund av något som kallas för publiceringsbias. Det innebär att starka statistiska samband har större sannolikhet att bli publicerade än motstridiga och slumpmässiga resultat, vilket kan ge intryck av att enigheten inom ett visst forskningsfält är större än vad den egentligen är.

För att ta reda på om det förekommer publiceringsbias inom klimatforskningen har forskare från Lunds universitet, i samarbete med kanadensiska kollegor, analyserat 120 vetenskapliga artiklar om klimatförändringar som människan orsakat. Sammanlagt handlar det om mer än 1 100 forskningsresultat.

Forskarna fann inget stöd för publiceringsbias i materialet. Däremot fick starka statistiska samband mer utrymme i artiklarna än svaga samband. Men detta är inte unikt för klimatartiklar, påpekar forskarna – som har publicerat analyserna i Climatic Change.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor