Robot får hjälp av mänskliga hjärnsignaler

Ett nytt sätt att styra datorer med ­tankekraft öppnar för enklare robotsamarbete. När människan ser att roboten är på väg att begå ett misstag så ändrar den sig och gör rätt.

Publicerad

Hjärnaktiviteten uppvisar ett särskilt mönster när vi upptäcker ett misstag. Detta utnyttjar forskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Boston university i USA för att styra en robot med tankekraft.

I försöket är robotens uppgift att sortera färgburkar och trådspolar i två olika lådor. Arbetet övervakas av en försöksperson med EEG-elektroder på huvudet, som mäter hjärnaktiviteten.

Signalerna från hjärnan analyseras av en dator, som letar efter den speciella signal som betyder att försökspersonen upptäckt ett misstag. Roboten får då automatiskt order att ändra sig.

Forskarna hoppas att den här metoden kan vara ett första steg mot ett mer naturligt samarbete mellan människor och robotar.

– Tänk att kunna säga till en robot att göra vissa saker utan att behöva skriva ett kommando, trycka på en knapp eller ens säga ett ord, säger Daniela Rus, chef för MIT:s labb för datorvetenskap och artificiell intelligens, där testerna utförts.

EEG-signaler har tidigare utnyttjats för att styra till exempel en drönare, en rullstol och en robotarm med tankekraft. Men då krävs ofta någon typ av aktiv handling, som att tänka sig att knyta högra handen för att styra åt höger, eller att titta på ett visst föremål.

I det här nya projektet är försökspersonerna oförberedda och skickar styrsignalerna helt omedvetet, bara genom att upptäcka när roboten håller på att göra ett misstag.

Men mycket arbete återstår innan tekniken kan komma till praktisk nytta. Än så länge är signalen till exempel svag och svår att upptäcka. För att förbättra systemet vill forskarna utnyttja att försökspersonen sänder en andra och starkare signal om roboten missar återkopplingen och fortsätter att röra armen åt fel håll. Detta har dock inte kunnat upptäckas med nuvarande system.

Projektet presenteras vid den internationella robotkonferensen IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) i Singapore i maj.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor