Rättspsykologi ska ge säkrare asylprocess

Nu får Migrationsverket hjälp av forskare inom minnespsykologi och socialantropologi för att förbättra asylutredningarna.

Publicerad
Förhoppningen är att kunskaper från minnespsykologin ska förbättra asylutredningarna.
Bild: Istock

I migrationsärenden är den sökandes egen berättelse det som handläggare på Migrationsverket framför allt har att gå på när en person söker asyl. Att varje berättelse bedöms på ett korrekt sätt är därför avgörande. Och nu ska handläggare få hjälp i det svåra bedömningsarbetet av psykologer.

De senaste 30 åren har rättspsykologer kartlagt kriterier för hur man bedömer tillförlitligheten i muntliga utsagor, men kunskapen har inte använts särskilt mycket i arbetet med migrationsärenden. För att ändra på detta har forskare vid Göteborgs universitet tillsammans med Migrationsverket tagit fram ett så kallat beslutsstöd, en skrift med vetenskapligt förankrad kunskap om bedömning och tillförlitlighet.

Beslutsstödet har tagits fram av forskare inom minnes- och rättspsykologi samt socialantropologi. Tanken är att det ska hjälpa handläggare att bättre värdera asylsökandes berättelser, genom att förmedla kunskap om kopplingar mellan minnespsykologi, intervjumetodik och tillförlitlighet. Förhoppningen är att detta ska bidra till mer rättssäkra bedömningar i asylprocessen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor