Fick snilleblixt av störd kompass

Publicerad

Bild: Jingshan Ren, University of Oxford, Wikimedia

1 | Både kemist och fysiker

Hans Christian Ørsted (1777–1851) var en dansk kemist och fysiker, och den förste som framställde rent aluminium. Men mest känd är han för sin upptäckt av sambandet mellan elektrisk ström och magnetism.

2 | Nyfiken på blixteffekt

Det var redan tidigare känt att blixtar kan orsaka magnetiska fenomen och till och med vända polerna på en magnetisk nål. Ingen hade dock lyckats förklara sambandet. Hans Christian Ørsted funderade mycket på det här. Men det tog tid innan han kom på hur han skulle angripa frågan experimentellt.

Kompassnålen rörde sig när Hans Christian Ørsted visade ett helt annat experiment för sina studenter.


Bild: iStock

3 | Kompassnålen rörde sig

Under en föreläsning på våren 1820 gjorde Hans Christian Ørsted en demonstration där han ledde elektrisk ström genom en tråd. Då lade han märke till att en kompass i närheten påverkades.

4 | En första glimt av fälten

Efter en rad experiment drog han slutsatsen att den magnetiska effekten kring en strömförande tråd är riktad runt tråden, inte längs med eller utåt. Begreppet fält hade ännu inte tagits i bruk.

Blixtens förmåga att orsaka magnetiska fenomen var känd i början av 1800-talet. Men ingen visste ännu hur det gick till.


Bild: iStock

5 | Banade väg för banbrytare

Upptäckten att ström ger upphov till magnetism spreds snabbt och inspirerade andra forskare till en rad uppfinningar och upptäckter. En av höjdpunkterna kom på 1860-talet, när James Clerk Maxwell visade att ljus är ett elektromagnetiskt fenomen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor