Åter till kunskapsskolan

Publicerad

Den svenska skolan har allvarliga problem, inte bara i form av dåliga resultat. Vi har även stora problem med skolk, sena ankomster och stök i klassrummet. Dessutom växer kunskapsklyftorna snabbt mellan olika grupper. Allt detta framgår av denna angelägna bok, skriven av nationalekonomen Magnus Henrekson, språkforskaren Inger Enkvist, hjärnforskaren Martin Ingvar och idéhistorikern Ingrid Wållgren. Utmärkt tvärvetenskap med andra ord.

Problemen i skolan beror inte på för lite resurser eller personalbrist. Sverige satsar betydligt mer än OECD-snittet på skolan, samtidigt som klasstorleken är mindre än OECD-snittet. Problemet är enligt forskarna synen på kunskap, där det relativistiska och konstruktivistiska paradigmet har fått för stort utrymme.

Skolan behöver nu ett paradigmskifte, menar de. Det handlar om att återupprätta tron på faktisk kunskap och lärarens auktoritet.

Detta är en mycket viktig och välunderbyggd bok, som förtjänar att läsas av alla med intresse för skolan.

Kunskapssynen och pedagogiken

Magnus Henrekson (red.)
Dialogos förlag

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor