Slut på samarbete med Nordkorea

Politisk missilkris och kärnvapenhot till trots tar Uppsala universitet emot nordkoreanska gäststudenter. Frågan är om utbytet väger tyngre än risken för att deras kunskap gynnar Nordkoreas militär.

Publicerad
Många av lärarna som var med på examinationsdagen i våras fick inte komma tillbaka till höstterminen.
Bild: PUST

Det är hårda tider för Nordkoreas enda privata universitet, Pyongyang university of science and technology (PUST). I våras grep den kommunistiska regimen två av dess medarbetare – båda amerikaner med koreansk bakgrund – och anklagade dem för ”fientliga handlingar” mot staten.

Den senaste tidens missilkris innebär ytterligare prövningar. Universitetet drivs i huvudsak med stöd från kristna kyrkor i väst, och ungefär hälften av de närmare 80 lärarna är från USA. Nyligen förbjöd USA:s regering amerikanska medborgare att resa in i Nordkorea, vilket har orsakat akut lärarbrist på PUST.

Uppsala universitet startade ett samarbete med Nordkorea år 2014. Tre nordkoreanska mastersstudenter har återvänt hem efter ett år i Sverige. Just nu befinner sig två biologer från PUST i Uppsala. De kommer att få avsluta sina doktorandstudier innan det pågående samarbetet planenligt tar slut nästa sommar. Men någon fortsättning finns inte i sikte.

– I dag misstänker jag att Uppsala universitet inte skulle skriva något avtal med Nordkorea, säger Ulrica Ouline, internationell handläggare på Uppsala universitet.

Samarbetet med Nordkorea rymmer en tydlig målkonflikt. Stöd till högre utbildning kan leda till internationella kontakter som gynnar fred och försoning, enligt ett officiellt uttalande från PUST. Samtidigt varnar kritiker för att ingenjörer med en examen från PUST dras in i den militära industri som Nordkoreas regim använder för att hota omvärlden.

Universitetet ligger strax söder om Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Idén föddes under en tid av närmande mellan Nord- och Sydkorea i början av seklet. Politisk oro och ett kärnvapentest år 2006 försenade planerna. Den första årskullen av femtio studenter började år 2010. Med tiden har PUST vuxit och har numera omkring 450 studenter på grundnivå och 90 forskarstuderande. Undervisningen sker i huvudsak på engelska och har tre olika inriktningar: datateknik, jordbruk och livsvetenskaper samt internationella finanser och ledarskap.

Universitetet har två rektorer, en nordkorean och en amerikan med sydkoreansk bakgrund. De förvaltar en budget som i huvudsak består av kristet bistånd – förvånande med tanke på att Nordkorea är en ateistisk stat som i praktiken saknar religionsfrihet. Det märks inga tecken på att lärare försöker sprida kristendomen i den dagliga verksamheten, enligt Ulrica Ouline, som besökte PUST för tre år sedan.

– Nej, nej. Det får de absolut inte göra. I klassrummen hänger de vanliga porträtten på den Store ledaren och den Käre ledaren, säger hon.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor