Ekonomisk drivkraft Det bästa sättet att hantera klimatfrågan är enligt årets ena ekonomipristagare, William D. Nordhaus, att införa ett globalt system för beskattning av koldioxidutsläpp.
Bild: Istock

Lönsamt klimatarbete

Två amerikanska nationalekonomer belönas för att ha utvecklat verktyg som kan optimera klimatarbetet och bana väg för fler innovationer. 

William D. Nordhaus får ekonomipriset till Alfred Nobels minne ”för att ha integrerat klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys” och Paul M. Romer ”för att ha integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys”.

Priset handlar bland annat om hur vi hanterar kunskapstillväxt. William D. Nordhaus menar att det bästa sättet att minska koldioxidutsläppen skulle vara ett globalt system för koldioxidskatt. Han har gjort beräkningar för hur den optimala nivån på en sådan skatt skulle kunna tas fram. Han har även gjort simuleringar av vad olika klimatpolitiska åtgärder kan ge för utfall.

– Dessa två pristagare tacklar de allra viktigaste frågorna inom nationalekonomin, nämligen hur vi skapar långsiktigt hållbar tillväxt, säger Per Strömberg, som är ordförande i priskommittén och professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pristagarnas forskning handlar dels om hur vi ska ta fram innovationer, dels om hur vi ska hantera de negativa aspekterna av tillväxt, till exempel klimatpåverkan.

– Inom båda dessa områden har de tagit fram verktyg för att hjälpa oss att lösa viktiga målkonflikter, säger Per Strömberg.

I sin forskning har de till exempel utvecklat modeller för hur ekonomiska incitament ska kunna hålla utsläppen på en rimlig nivå – det kan vara metoder för att beräkna hur hög en koldioxidskatt ska vara.

– Deras modeller visar att kostnaderna för en klimatomställning av ekonomin kanske är mindre än vad man kan tro, vilket ju är ett rätt positivt budskap, säger Per Strömberg.

– Vi tenderar ofta att underskatta vikten av nya idéer som kan lösa problem. Många tidigare problem har faktiskt lösts av oväntade innovationer.

I år delas inget litteraturpris ut. Finns det något intressant att läsa om ekonomi istället – av dessa pristagare?

– Ja, William D. Nordhaus har skrivit The climate casino. Den riktar sig till den upplysta allmänheten, säger Per Strömberg.

Årets pristagare i ekonomi

William D. Nordhaus: ”För att ha integrerat klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys.”

Paul M. Romer: ”För att ha integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys.”

William D. Nordhaus, 77 år, USA, har bland annat konstruerat en modell som används av FN:s klimatpanel IPCC för att utvärdera de ekonomiska konsekvenserna av klimatpolitiska åtgärder.
Bild: Reuters
Paul M. Romer, 63 år, USA, blev omtalad i Sverige när han 2015 föreslog att Sverige skulle hyra ut mark till en ekonomisk frizon, där man skulle ta emot ett obegränsat antal invandrare. Som förebild pekade han på Hongkong.
Bild: Joan Esteve Guillaumet / TT

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor