Utomjordingar kan nog charmas med matematik

Jag undrar om matematiken och geometrin är något som anses existera i universum, oavsett människan, eller om det är något som människan har skapat. Siffror och exakta geometriska figurer finns väl inte i verkligheten? Är det troligt att även en utomjordisk intelligens skulle ”förstå” och ha tänkt ut matematik och geometri?

/Karin

Publicerad

Bild: ISTOCK

Detta är en gammal filosofisk fråga som går tillbaka till Platon. Han menade att matematiska objekt och idéer finns oberoende av oss. Men många invände att det är ett onödigt antagande och att det räcker med att objekten samt de konstruktioner man kan göra med dessa kan beskrivas på exakt sätt via regler. Euklidisk geometri är ett gammalt sådant så kallat axiomsystem, men helt precisa system byggda på matematisk logik tillkom först för ungefär hundra år sedan. De senare är så entydiga att även datorer kan kontrollera, eller ”förstå”, om ett bevis är riktigt.

Vissa matematiska idéer är så grundläggande att varje tillräckligt intelligent livsform torde ha upptäckt dem, exempelvis heltal och primtal. De två forskarna Hans Freudenthal och Alexander Ollongren har skapat logiskt baserade språk (Lingua cosmica) med syfte att kunna användas för radiokontakt med utomjordingar. Fysikaliska observationer och matematik är förmodligen begripliga samtalsämnen att börja med, om utomjordingarnas teknik är avancerad nog för att ta emot radiosignaler.

/Erik Palmgren, professor i matematisk logik, Stockholms universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor