Fattiga kvinnor får allt sämre hälsa i Sverige

Skillnaderna mellan fattiga och rika kvinnors hälsa har ökat i Sverige.

Publicerad

Samtidigt som medellivslängden ökar i Sverige, så ökar hälsoklyftorna mellan olika grupper i samhället. Det framgår av en forskningsrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Bland kvinnor har ojämlikheten i hälsa ökat sedan 1990-talet, mätt som andel förtida döda (30–60-åringar). Risken att dö i förtid har minskat för kvinnor med hög inkomst, medan den tvärtom har ökat för kvinnor med de lägsta inkomsterna. För män är ojämlikheten visserligen större, men den är i stort sett oförändrad sedan 1990-talet.

– Ju mer jämställt samhället blir, desto starkare blir sambandet mellan kvinnors disponibla inkomster och deras hälsa, säger Anna Sjögren, som är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och medförfattare till studien.

Studien bygger på registerdata för alla personer i åldrarna 30–60 år som levt i Sverige åren 1990–2014.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor