Molekylen som vrider kroppen

Publicerad

Trots en stor dos symmetri i naturen finns det också asymmetri – som att hjärtat sitter till vänster, att vi oftast blir högerhänta och att dna-molekylen vrider sig som en spiral. En nyckel kan vara proteinet Myosin 1D. När franska och amerikanska forskare  tillsatte proteinet till ett annat protein, aktin, som ingår i cellskelettet, kunde de få aktinet att bilda en spiral. Dessutom har de genom att programmera fluglarver till att producera Myosin 1D i överhuden, fått larverna att vrida sig ett helt varv medan de kryper framåt.

Källa: Science

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor