Ny metod avslöjar KOL tidigare

KOL är en av världens vanligaste sjukdomar. En metod som mäter nanopartiklar i utandningsluften kan avslöja lungsjukdomen i ett tidigt skede.

Publicerad
Genom att mäta nanopartiklar i andningsluft kan forskare tidigt upptäcka sjukdomen KOL.

Nanopartiklar som andas in fastnar olika lätt i en frisk respektive en sjuk lunga. Hur stor del av partiklarna som fastnar i lungan vid inandning beror på hur länge de befinner sig i luftvägssystemet och på hur långt det är till ytorna inuti lungan.

En frisk lunga består av många små lungblåsor, så kallade alveoler. Vid KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) bryts lungvävnaden ned och det uppstår förstorade hålrum i lungan – emfysem.

– Det gör att det blir längre väg till ytorna och färre nanopartiklar hinner fastna under tiden man håller andan, säger Jonas Jakobsson, doktor i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola.

Tillsammans med kollegor i Lund har han tagit fram en prototyp som mäter och jämför koncentrationen av partiklar i inandningsluften med dem i utandningsluften. En serie andningsmanövrar ger direkt information om lungans struktur och funktion och kan användas för att upptäcka förändringar i lungan som uppstår vid lungsjukdomar.

– I dag används ofta datortomografi för att diagnosticera KOL, vilket innebär en strålningsrisk för patienten. Dessutom upptäcks sjukdomen ofta i ett sent skede. Kan man upptäcka sjukdomen tidigare  är det lättare att bromsa förloppet, säger han.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor