Barnfattigdom vanligast bland invandrade

Nästan 3 procent av barnen i Sverige lever i familjer som har svårt att betala det nödvändigaste. Merparten av dem har utländsk bakgrund.

Publicerad

Ungefär 44 000 barn i Sverige lever i familjer som år efter år är fattiga. Det kallas för varaktig låg inkomststandard, och betyder att man under flera års tid inte har råd med det allra viktigaste i vardagen.

Denna grupp består till 75 procent av utrikes födda barn eller barn till förälder som är född utomlands. Oftast kommer barnen i denna grupp från Somalia, Irak eller Syrien. Många av dem, 41 procent, har även en ensamstående förälder.

I regel är föräldrarna inte etablerade på arbetsmarknaden, rapporterar SCB.

I det längre perspektivet var barnfattigdomen värst i modern tid under lågkonjunkturen på 1990-talet. 

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor