Barn på landet mindre stressade

Jag är uppvuxen på bondgård och har en teori om att den ökande psykiska ohälsan bland unga delvis beror på att vi till stor del tappat kontakten med jordbruket och vår egen matproduktion. Finns det någon forskning som stödjer den tesen?

/SoJa

Publicerad

Bild: Getty images

Svar: Din teori stöds åtminstone delvis av forskning kring hälsoskillnader mellan stad och landsbygd. Trots att stadsmiljöer innebär många fördelar för människor – rikt kulturellt utbud, tillgång till hälsovård och ekonomiska möjligheter – finns det också forskning som visar på nackdelar. Exempelvis har forskning använt ny hjärnavbildningsteknik för att mäta stress och kunnat visa en ökad sårbarhet bland individer i städer. Denna ökade stressårbarhet kan vara del av förklaringen till den högre förekomsten av depression och schizofreni vi ser i städer jämfört med på landsbygden.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

En annan forskningslinje berör sambandet mellan natur och hälsa. Ett stort antal studier visar att tillgång till natur i städer främjar hälsa och välmående, minskar risken för bland annat depression och hjärt-kärlsjukdomar samt ökar livslängden. Bland barn med olika typer av beteendeproblem har man konstaterat en minskning av symptom efter vistelse i natur. Delvis baserat på sambandet mellan barns och ungas minskade kontakt med natur och en samtidigt ökande förekomst av psykisk ohälsa har begreppet ”nature deficit disorder” föreslagits. I och med att barn fjärmas från naturen och får en minskad förståelse för naturliga processer, såsom jordbruk och matproduktion, förlorar de också en del av förståelsen av sig själva och sin plats i ett större, universellt sammanhang. Detta kan leda till känslor av stress och existentiell kris, vilket i sin tur utgör riskfaktorer för psykisk ohälsa.

/Matilda van den Bosch, legitimerad läkare och forskare i miljömedicin vid The University of British Columbia, Vancouver, Kanada

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor