Bevisat: Testosteron boostar flåset

När friska kvinnor får testosteron ökar deras fysiska uthållighetsförmåga markant. Fynden öppnar för nya diskussioner inom idrottsvärlden. 

– Man kan ju säga att ”det vet väl alla” att testosteron ger ökad fysisk prestationsförmåga. Men faktum är att det hittills funnits få vetenskapliga studier om hur hormonet påverkar kvinnor, säger Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet, som har lett studien.

Publicerad
48 vältränade kvinnor i åldrarna 18 till 35 ingick i studien. Under de tio veckorna fick de träna som vanligt, minst tre gånger i veckan.
Bild: Getty images

I den unika studien ingick 48 vältränade kvinnor mellan 18 och 35 år, som under tio veckors tid varje kväll fick smörja en kräm på yttersidan av låret. Studien var dubbelblind, vilket innebär att varken forskarna eller kvinnorna visste vem som lottats till att få en kräm som innehöll 10 milligram testosteron eller verkningslös kräm (placebo).

Inför studien och efteråt mättes kvinnornas prestationsförmåga vad gällde uthållighet, alltså hur snabbt och länge som de orkade springa på löpband, och även deras explosiva kapacitet på cykel samt muskelstyrka i olika tester. Deras kroppsammansättning mättes också med så kallad DXA-teknik. Under de tio veckorna studien pågick tränade de som vanligt minst tre gånger i veckan.

Testosteron gav ökad uthållighet

När studien gick i mål var skillnaden uppenbar: hos de som fått verkningslös kräm syntes ingen skillnad, men de kvinnor som fått testosteron förbättrade sin uthållighetskapacitet med i genomsnitt hela 8,5 procent.

– Inom idrottsvärlden är en prestationsökning på 8,5 procent enorm! Någon enstaka procent kan ju avgöra om det blir medaljplats eller inte, säger hon.

Kvinnor som fått testosteron hade också ökat sin muskelmassa i förhållande till kroppsfett, vilket inte gällde kontrollgruppen. Det syntes däremot ingen signifikant skillnad gällande styrkemätningar.
– Det kan möjligen bero på att studien bara pågick i tio veckor. Vi hade inte tillstånd att behandla längre med tanke på risker för bieffekter, säger hon.

Kan ge genklang i idrottsvärlden

De kvinnor som fått testosteron hade i slutet av studien en halt som motsvarar 4,3 nmol/liter blod. Det kan jämföras med att kvinnor normalt har värden på 0,1-1,8 nmol/liter medan friska män kan ligga på värden mellan 8 och 30 nmol/liter.

Inom idrottsvärlden har det länge diskuterats hur hög testosteronnivå en kvinna naturligt kan ha och ändå få tävla i kvinnlig kategori. Dagens regelverk säger att den nivån kan vara maximalt 5 nmol/liter. Möjligen kan det i framtiden bli aktuellt att justera den gränsen.

– Som forskare är min roll att ta fram vetenskapligt hållbara resultat och med den här studien visar vi att testosteron på ett mycket tydligt vis ökar kvinnors fysiska prestationsförmåga. Sedan får idrottsvärlden dra sina slutsatser, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Studien publiceras i tidskriften British Journal of Sports Medicine.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor