Varför bara en producent av litium?

I somras höll apotekens lager av litium på att ta slut helt på grund av tillverkningsproblem. Hur kommer det sig att det bara finns en enda producent på den svenska marknaden av ett läke-medel som skrivs ut i stora kvantiteter, inte skyddas av patent och är bokstavligen livsviktigt för många?

/Gunilla

Publicerad

Svar: Det är upp till de enskilda läkemedelsföretagen att besluta om ifall de vill marknadsföra sina produkter i Sverige. Därför finns ibland bara en produkt av en viss läkemedelsgrupp. Läkemedelsverket eller andra myndigheter kan inte tvinga producenter att tillhandahålla sina produkter i Sverige. I fallet litium har endast en producent valt att marknadsföra sitt läkemedel i Sverige.

Tillverkningsproblem drabbar många olika läkemedelstillverkare och det är mycket olyckligt och allvarligt när ett viktigt läkemedel inte finns tillgängligt. Oftast, i ungefär tre fjärdedelar av fallen, finns utbytbara läkemedel när en produkt blir restnoterad. När det gällde litium fanns dock inga sådana alternativ. I det läget kan Läkemedelsverket hjälpa till genom att bevilja licenser för läkemedel som säljs utomlands. Läkemedelsverket kan även ge dispens för företaget att ta in samma läkemedel men i ej godkända förpackningar om sådana finns att tillgå, till exempel förpackningar avsedda för andra länder.

Råd och information om restnoterade läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida lv.se/rest.

/Johan E. Andersson, enhetschef på Läkemedelsverket

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor