Green grabbing

Publicerad

Begreppet green grabbing används för att synliggöra hur landområden ibland tas i anspråk av miljövårdsskäl, utan hänsyn till hur detta i förlängningen drabbar lokalbefolkningen och omgivningen. Uttrycketmyntades 2008 av John Vidal, journalist på The Guardian, som uppmärksammade den nya trenden att välgörenhetsorganisationer,välbärgade filantroper och enskilda konsumenter från norra halvklotet köper upp mark i Asien, Sydamerika och Afrika.

Avsikten är att skydda dessa områden från miljöförstöring, men konsekvensen blir samtidigt att människor som levt på och kring dessa platser blir avhysta när naturen privatiseras. John Vidal beskrev det som ”en ny våg av eko-kolonialism”. I dag används begreppet inom bland annat miljö-, utvecklings- och jordbruksforskning.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor