Jordens kratrar ger kunskap om Mars

Nästa år ska roboten Mars 2020 skickas i väg för att undersöka vår grannplanet och hur den påverkas av meteoritnedslag. Geologen SannaAlwmark deltar i förberedelserna genom attanalysera nedslag här på jorden.

Publicerad

Så här är det tänkt att se ut när Mars 2020 sträcker ut sin robotarm för att studera stenarna på Mars yta.
Image: NASA/JPL-Caltech

Den svenska geologen och kraterexperten Sanna Alwmark har nyligen börjat arbeta med en forskargrupp vid universitetet i Köpenhamn, som är specialiserad på att utforska Mars. Just nu bygger de instrument till Mars 2020, den amerikanska roboten som ska studera geologin på vår grannplanet. Den ska dessutom ta borrprover ur marken som senare skickas tillbaka till jorden med en annan farkost.

I det förberedande arbetet bidrar Sanna Alwmark bland annat med sin kunskap om kraterbildning.

– Jag ska studera marsmeteoriter och kratrar här på jorden på ett sätt som sedan kan användas för att utforska Mars, säger hon.

En sak som Sanna Alwmark tycker är spännande med kratrarna på Mars är att det material som kastats ut vid nedslaget – så kallade ejekta – är bättre bevarat än här på jorden, där spåren förstörs av väder och vind.

– Att förstå det utkastade materialet är viktigt för att få en bättre bild av hur en planets ekosystem svarar på ett nedslag, exempelvis som efter den meteorit som utrotade dinosaurierna. Hur mycket damm blev det i atmosfären, och hur mörkt blev det? säger Sanna Alwmark.

Kratrar på Mars kan alltså bidra med mer kunskap om vad som har hänt här på jorden. Men just nu arbetar Sanna Alwmark med att studera kratrar på jorden för att bättre förstå de som finns på Mars. I en första studie har hon tittat på mineraler som har påverkats, ”chockats”, av den meteorit som gav upphov till Siljansringen. Mineralen har påverkats på olika sätt beroende på hur högt trycket blev på grund av nedslaget. Genom att titta efter rätt signaturer i materialet som samlas in av Mars 2020 hoppas hon kunna utläsa mer om vilken effekt nedslagen har haft på Mars.

Sanna Alwmark vet ännu inte om hon själv kommer att få handskas med proverna från Mars yta.

– Det kommer nog att bli huggsexa om materialet när det kommer tillbaka till jorden. Om jag inte är i en position där jag får möjlighet att studera det själv hoppas jag att de studier jag gör nu ska användas för att förenkla analyserna.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag

Två robotar till Mars år 2020

År 2020 befinner sig Mars i ett fördelaktigt läge i förhållande till jorden för att skicka rymdfarkoster dit. Utöver den amerikanska [Mars 2020](https://mars.nasa.gov/mars2020/) kommer också en europeisk robot att skickas till den röda planeten. Den ingår i programmet [ExoMars](http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Exploration/ExoMars), och har med sig det [svenska instrumentet Habit](https://fof.se/tidning/2017/1/artikel/ett-svenskt-instrument-pa-vag-till-mars) som ska testa att utvinna vatten.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor