Orsakar varmare klimat jordbävningar?

Vad händer med den seismiska aktiviteten när jorden blir varmare? Kan det leda till fler jordbävningar och vulkanutbrott i framtiden? Berggrunden blir väl större om den värms upp någon eller några grader – påverkar det spänningarna mellan kontinentalplattorna? /Jonas Jäthing

Publicerad

I takt med att glaciärerna smälter kan risken för jordskalv öka.
Bild: Getty images

Svar av Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi, Stockholms universitet
Den uppvärmning av jorden som människan orsakat är 1,3 grader på jordytan. Jordbävningar inträffar dock en bit ner i jordskorpan. De kan inträffa ända ner till 800 kilometers djup, men sker i genomsnitt på ungefär 10 kilometers djup. Eftersom jordens centrum är mycket varmt ökar temperaturen i jordskorpan med djupet – i genomsnitt med cirka 25 grader per kilometer.

På snittdjupet för jordbävningar är temperaturen alltså cirka 25 × 10 = 250 grader varmare än vid ytan. Vid så höga temperaturer blir tillskottet från den pågående globala uppvärmningen vid ytan relativt litet. Risken att själva temperaturökningen i jordskorpan skulle leda till förändrad seismisk aktivitet är därför liten. Men den pågående uppvärmningen kan orsaka jordbävningar på annat sätt.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Uppvärmning leder till att glaciärer smälter och smältande glaciärer kan orsaka jordbävningar. Detta beror på att jordskorpan (eller rättare sagt ”litosfären” som är jordskorpan plus översta delen av manteln) har pressats ner av inlandsisar och fjädrar tillbaka när isen smälter och dess tyngd försvinner. Sådan så kallad postglacial landhöjning pågår fortfarande i Skandi­navien. Numera är skalven i regel beskedliga men under en period efter att inlandsisen drog sig tillbaka kunde de vara mycket kraftiga. Den stora Pärvieförkastningen mellan Kebnekaise och Kiruna är resultatet av en jordbävning för 9 000 år sedan med en magnitud på 8,2, orsakad av post­glacial landhöjning.

Klimatförändringarna orsakar redan i dag smältande glaciärer och vi befarar att denna avsmältning kommer att öka i framtiden. Därför verkar det troligt att de pågående klimatförändringarna även kommer att orsaka jordbävningar.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor