”En bra paus kräver träning”

Forskning & Framstegs tidigare chefredaktör Patrik Hadenius tog paus mitt i karriären och skrev en bok – om pauser.

Publicerad
6 frågor till Patrik Hadenius - språkvetare, journalist och författare. Patrik Hadenius var chefredaktör för Forskning & Framsteg 2010–2018 och har även varit chefredaktör för bland annat Språktidningen och Modern Psykologi.

1 | Vilken var den viktigaste paus du tog under dina år som chefredaktör på Forskning & Framsteg?

– En av mina absolut bästa pauser i mitt yrkesliv över huvud taget var när jag arbetade som redaktör på F&F i början av 2000-talet och fick förmånen att i ett utbytesprogram vara visiting editor på amerikanska MIT:s tidskrift Technology review i ett knappt halvår. Detta korta sabbatsår var utvecklande för alla – den amerikanska tidskriften, mig själv som journalist och redaktör och för F&F. När jag kom tillbaka startade jag nya projekt, som till exempel Sveriges första tidskriftsblogg.

2 | Har din syn på vad som är en bra paus förändrats under arbetet med boken?

– Ja, tidigare förstod jag inte att pauser är så aktiva. Jag tänkte att de handlade om vila och såg inte hur viktiga de är för arbetet. En annan sak jag har lärt mig är att pauserna är individuella. Det enda som kan sägas generellt är att det är bra att ta paus. Men hur lång pausen ska vara, när man ska ta den och vad vi ska fylla den med är högst individuellt. Det tredje som jag har lärt mig är att många gärna delar med sig och berättar om sina pauser!

3 | På senare tid har det kommit böcker om skogsbad och meditation. Är paus ett ämne som ligger i tiden.

– Ja. Det tror jag beror på att vår kultur och ny teknik hotar pausen. Trycket på individen är starkt när det gäller att själv se till att balansen mellan arbete och vila blir bra. Det är en utmaning eftersom vi inte medfött är bra på pauser. En bra paus kräver träning.

4 | Är det egentligen en paus att skriva en bok?

– Absolut! Det tog lång tid för mig att komma fram till en kort definition av vad en paus är, men jag bestämde mig till sist för ”del av aktivitet där det som är typiskt för aktiviteten inte utförs”. Att säga upp sig och skriva en bok ligger verkligen inom den definitionen.

5 | Vilken typ av läsare har du haft i tankarna när du skrivit boken?

– Samma läsare jag alltid tänkte mig när jag arbetade på F&F. Det är personer som är intresserade och vill lära sig mer eftersom de förstår att det är bra för dem. Det är inga som på måfå hittat en tidning eller en bok, utan de söker upp den aktivt. Jag kallar dem medvetet intresserade.

6 | Inom vilka områden behövs det mer pausrelaterad forskning?

– Det finns forskning om att aktiva pauser och sömn är bra för hjärnan, men det behövs förstås mer. Det finns också mycket arbetsmiljöforskning kring pausens betydelse på jobbet, men mycket är relaterat till arbetsskador och utbrändhet. Det skulle behövas fler studier om hur bra det är att fika eller att sova efter maten.

Paus – Konsten att göra något annat

Patrik Hadenius
Natur & Kultur

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor