När huden hungrar efter mer beröring

Beröring får oss att må bra, bli lugna och mindre stressade. Ändå vet vi så lite om kroppens största organ, huden, och känseln som sitter där. Det vill forskaren Helena Backlund Wasling ändra på.

Publicerad
”Att leva ensam och utan beröring är en hälsorisk”. 5 frågor till Helena Backlund Wasling, forskare i neurofysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Bild: Mondial

1 | Varför behövs en bok om beröring?

– Det finns en stor okunskap om hur viktigt det är med fysisk närhet för att vi ska må bra och känna oss trygga och lugna. Jag tror det beror på att området anses flummigt och luddigt. Men beröring angår precis alla varje dag. Det krävs inga långa, smekande kramar eller massage för att ha effekt. Beröring handlar mycket mer om att jag lägger min hand på en kollegas axel samtidigt som jag frågar om jag ska hämta en kaffe.

2 | Borde vi ta mer i varandra?

– Ja. Många studier har visat att lätt, kortvarig beröring får människor att bli mer sociala och samarbetsvilliga, även om personen kanske inte ens noterar beröringen. Samlar jag in namnunderskrifter för ett gott ändamål ökar chansen att den jag möter skriver på om jag rör vid personen i fråga när jag förklarar syftet med namninsamlingen.

– Jag tycker att alla ska försöka ge ett berörings-bidrag. Själv försöker jag leva som jag lär och lägger min hand lätt på skuldran på damen som frågar efter närmaste apotek. Det kostar inget och får henne att känna sig lite extra sedd och bekräftad.

3 | Rör vi mindre vid varandra i dag än tidigare?

– Förr bodde många trångt och nära varandra, men i dag är omkring 40 procent av alla svenska hushåll ensamhushåll. Barn och unga växer dessutom upp i ett digitalt samhälle och umgås på nätet. Jag är orolig över vad det kommer att göra med oss om unga inte lär sig ett naturligt socialt samspel. Det är något som jag vill undersöka vidare i min forskning.

4 | Vad innebär metoo?

– Även om de allra flesta har koll på var gränsen går och vad man får och vad man inte får göra, så blir jag som beröringsforskare rädd att metoo gör att vi fjärmar oss ännu mer från att ta i varandra. I USA har många företag en icke-beröringspolicy som innebär att det är strikt förbjudet att röra varandra under arbetstid. Liknande regler har diskuterats inom skolan i Storbritannien för att ”skydda” barnen. Men tar du bort beröringen i skolan så berövar du barnen ett grundläggande behov.

5 | Vad kan brist på kroppskontakt leda till?

– Att leva ensam och utan beröring är en hälsorisk. Längtan efter kontakt kan vara så stor att den kan beskrivas som en ”hudhunger”. Man kan ha massor av vänner på Facebook, men saknar man beröring trissas systemet upp och kommer i obalans.

– Jag tror att beröring skulle kunna användas mer inom vården, till exempel inom psykiatrin. Barn som föds för tidigt tas ut ur kuvösen för att ligga hud mot hud med pappa eller mamma. Där har beröring kommit in som något grundläggande och nödvändigt för det lilla spädbarnet.

 Av Marie Alpman

Närmare – Om det livsviktiga i att röra vid varandra

Helena Backlund Wasling
Mondial

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor