Läsvärt om migration

Publicerad

Migrationspolitiken har i många länder varit föga förankrad i befolkningen om man går till de opinionsmätningar som gjorts, och den rankas samtidigt som den viktigaste frågan inom EU. Detta är bara några av lärdomarna av Joakim Ruists nya bok Global migration. Han är nationalekonom vid Göteborgs universitet, och han gick förra året till tv-historien genom sin långa tystnad vid en Aktuellt-intervju. Kolla på Youtube.

Boken är faktamättad, osentimental och lättläst, och på lanseringsseminariet säger en av deltagarna efteråt: ”Så här var det omöjligt att prata för ett par år sedan.” Sant. Nu talades till exempel om volymer av migranter – en i sammanhanget central fråga – och om mottagarländernas kapacitet till mottagande. Basic facts – men sådant var ju nästan oberörbart för ett par år sedan när till exempel dåvarande migrationsminister Tobias Billström blev åthutad för att ha nämnt just ordet volymer.

En siffra som flimrar förbi i boken är att 31 procent av befolkningen i Afrika söder om Sahara uppger att de skulle vilja lämna sitt land permanent. På frågan om vart de skulle vilja flytta svarar merparten västvärlden. Det tål att tänkas på.

I Sverige råder ett underskott på fakta och ett överskott på känslor kring migrationen. Denna bok är ett välkommet botemedel, och den huvudsakliga lärdomen är att migration kan vara många olika saker – vissa länder kan gynnas, för andra är migration en kostnad och så vidare. Därför finns inte någon sammanhållen vetenskaplig teori kring fenomenet.

Global migration. Orsaker och konsekvenser.

Joakim Ruist
SNS förlag

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor