3D-bild avslöjar fler brösttumörer

Lundaforskare har visat att 3D-avbildning av brösten avslöjar fler tumörer än vid vanlig mammografi. Nu undersöker de om artificiell intelligens kan hjälpa till att tolka bilderna.

Publicerad
Bilden till vänster kommer från 3D-avbildning av bröstet och är en av cirka 50 tunna bildskivor. Den avslöjar en centimeterstor tumör, som inte är säkert synlig på mammografibilden till höger, trots att bröstet inte innehåller särskilt mycket tät vävnad. 
Bild: Skånes universitetssjukhus Malmö

Med så kallad brösttomosyntes, som ger en tredimensionell bild av bröstet, går det att upptäcka fler tumörer än med vanlig tvådimensionell mammografi. I en stor studie på 15 000 svenska kvinnor, som publiceras i Lancet Oncology, var skillnaden hela 34 procent. En av fördelarna med den tredimensionella metoden är att den även fungerar bättre på täta bröst, som har en hög andel bröstkörtelvävnad och bindväv.

– Det som behöver redas ut nu är om det är rätt slags tumörer vi hittar, så att dödligheten i bröstcancer kan minskas, säger Sophia Zackrisson, röntgenläkare och forskare vid Lunds universitet.

Ett sätt är att se hur många tumörer som dyker upp i perioden mellan två undersökningar, data som forskarna nu håller på att sammanställa.

– Sådana så kallade intervalltumörer ger en bild av om det vi finner med 3D-screening är relevant, eller om det kanske bara är snällare knölar som inte spelar någon roll, säger hon.

I dag används metoden i bland annat Skåne, vid utredning av misstänkt bröstcancer. Frågan om huruvida 3D-screening ska införas som screeningmetod ligger hos Socialstyrelsen, som hittills inte har ansett att det finns tillräckligt vetenskapligt stöd. En farhåga har också varit att avbildning som alstrar mer data skulle kräva ännu mer resurser – i dag granskar två radiologer varje vanlig mammografibild.

En lösning på det problemet skulle kunna vara att granska bilderna med hjälp av artificiell intelligens, AI. Sophia Zackrisson har tillsammans med kollegor från Nederländerna visat att vid vanlig mammografi är AI lika bra som den genomsnittliga radiologen på att gradera risken för cancer samt utesluta de fall som har lägst risk. I en pågående studie undersöker hon nu om en modifierad variant av AI även skulle kunna tolka 3D-bilder och här väntas resultat senare i år.

– Vi vill se om 3D-metoden – kanske med stöd av AI – kan ersätta vanlig screening, eller vara ett komplement för kvinnor med täta bröst där vanlig mammografi fungerar sämre. Men den viktigaste parametern är inte hur många tumörer vi hittar, utan om vi kan minska antalet dödsfall i bröstcancer, så studien om intervalltumörer blir viktig, säger hon.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor