Liten sensor varnar för smutsig luft

Publicerad

Prototypen består av en sensordel som är kopplad till en dosa, som både visar utsläppshalterna i realtid och sparar resultaten över tid.
Bild: Mia Halleröd Palmgren / Chalmers

Luftföroreningar är ett globalt hälsoproblem, men att mäta luftkvalitet kräver ofta stora och dyra mätstationer. Forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har i samarbete med avknoppningsföretaget Insplorion utvecklat en liten sensor, som gör det enklare och billigare att mäta luftföroreningar med hög precision.

Sensorn testas nu i bland annat Mölndal, där den monterats på en lyktstolpe för att mäta koncentrationen av kvävedioxid. Tekniken är baserad på plasmoner, nanostora strukturer av ledande material – ofta guld eller silver – som absorberar eller sprider ljus av vissa våglängder.

Metoden bygger på att de optiska egenskaperna ändras i närvaro av det ämne som ska mätas. Tekniken kan därmed användas för att spåra även andra luftföroreningar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor