Sveriges kristna klick

När jag hör de religiösa inslagen på radions P1 brukar jag fundera på vilka människor som är aktivt kristna i dag. Finns det några gemensamma drag?

/Jonas Fogelberg

Publicerad

Bild: Istock

Genom att fråga ett representativt urval av svenska befolkningen i åldern 18–85 år om de identifierar sig som kristna (det är ungefär halva befolkningen) och om de besöker en gudstjänst minst en gång i månaden är det möjligt att identifiera en grupp på 7 procent av befolkningen som kan kallas aktiva kristna. De utmärks främst av sin religion: Nästan alla tror på och ber till Gud samt känner positivt för religion. Nära hälften är aktiva i Svenska kyrkan, lika många i frikyrkor och resterande delas lika mellan Katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor. Hälften uppfattar sig ha blivit frälsta och en majoritet har minst en förälder som också är eller varit aktivt kristen. Det är dubbelt så vanligt att aktiva kristna är kvinnor som män. Jämfört med övriga befolkningen är aktiva kristna i genomsnitt nio år äldre och det är något vanligare att de har högskoleexamen, har studerat humaniora och samhällsvetenskap, är företagare och har utländsk bakgrund. Andelen anställda inom privat sektor och arbetare är däremot lite mindre än i befolkningen i övrigt. Jämfört med övriga väljare var det i riksdagsvalet 2018 fyra gånger vanligare att aktiva kristna röstade på Kristdemokraterna och dubbelt så vanligt att de röstade på Miljöpartiet. Däremot halverade Vänsterpartiet sitt väljarstöd bland aktiva kristna och jämfört med övriga väljare var stödet för Moderaterna och Sverigedemokraterna endast en tredjedel bland aktiva kristna.

/Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Källa: Surveyinstitutets frågeundersökning Survey 2018, Linnéuniversitetet

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor