Tillsats vässar antibiotika mot resistens

En nyupptäckt molekyl gör vanlig antibiotika mer effektiv och förhindrar bakterier från att utveckla antibiotikaresistens.

Publicerad
Tuberkulosbakterier (Mycobacterium tuberculosis) avbildade med elektronmikroskop. De skyddar sig mot angrepp inne i kroppen, vilket gör det nödvändigt med en tuff antibiotikakur i minst ett halvår.
Bild: Dr Kari Lountamaa / SPL

Varje år dör omkring 700 000 människor i världen på grund av bakterier som har utvecklat motståndskraft mot antibiotika. Om ingenting görs beräknas tio miljoner människor drabbas år 2050. Samtidigt sprider sig tuberkulos, som dödar 1,5 miljoner årligen. Sjukdomen kräver en tuff antibiotikabehandling som måste pågå i minst ett halvår. Det leder till att många slutar i förtid – vilket i sin tur bidrar till att fler bakterier utvecklar antibiotikaresistens.

Tuberkulosbakterien, Mycobacterium tuberculosis, bildar en mer robust form i kroppen, som är svår att komma åt med antibiotika. På laboratoriet speglas detta av att bakterierna går samman och bildar biofilm, ett slags slemmig hinna som skyddar dem mot omvärlden. Fredrik Almqvist, professor i kemi vid Umeå universitet, har i samarbete med Christina Stallings vid Washington university i St. Louis upptäckt en molekyl som tillsammans med antibiotika hindrar bildandet av biofilm. Den kallas för C10, och forskarna beskriver den i en artikel i PNAS.

– Tillsammans med C10 behövdes bara en bråkdel av antibiotikan isoniazid jämfört med normalt för att döda tuberkulosbakterierna. Vid odling med antibiotika blir i vanliga fall ungefär en bakterie på miljonen resistent, men det skedde inte ihop med C10, säger Fredrik Almqvist.

Molekylen visade sig dessutom kunna få resistenta bakterier att tappa sin motståndskraft mot antibiotika.

– Det har aldrig visats förr. Än så länge har C10 bara provats på laboratoriet, så ett eventuellt läkemedel är långt borta. Men nu vet vi vilket slags molekyl som kan stärka effekten hos antibiotika och dessutom motverka och reversera resistens, säger Fredrik Almqvist.

Försök att kombinera antibiotika med andra ämnen sker på fler håll i världen. Nyligen rapporterade amerikanska forskare i tidskriften Cell att en substans som skapar energibrist hos bakterier gör bakterierna mer sårbara för vanlig antibiotika.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor