Jordmagneten vände långsamt

Den senaste gången jordens magnetfält bytte riktning tog det längre tid än vad forskare tidigare trott. Kunskapen är viktig inför kommande polvändningar.

Publicerad
Jordens magnetfält påminner om fältet kring en stavmagnet. Kompassnålens nordpol pekar mot jordens magnetiska sydpol, som befinner sig nära den geografiska nordpolen. Om polerna skulle byta plats igen finns risk att satelliter och astronauter drabbas av farlig strålning under den tid polväxlingen tar. 
Bild: Istock

Var och en som har använt en vanlig kompass har sett effekten av jordens magnetfält. Men kompassriktningen är inte helt konstant, och geofysiker har sedan 1960-talet känt till att jordens magnetfält också kan byta riktning helt och hållet.

Men hur lång tid en sådan polvändning tar är en omdiskuterad fråga. Vissa forskare har föreslagit att det kan ta 1 000 år eller mindre.

Nu har en forskargrupp från USA och Japan lagt ihop många olika geologiska prover från den senaste polvändningen, som fullbordades för 773 000 år sedan, och kommit fram till att hela processen tog betydligt längre tid, ungefär 22 000 år.

– Frågan är fortfarande inte helt avgjord, men med det här resultatet blir det mer osannolikt att det går fort, säger geofysikern Gerhard Schwarz på Sveriges geologiska undersökning, SGU. Han har läst studien och förklarar att resultatet ger ny förståelse av jordens magnetfält.

Att förstå hur polvändningen går till är viktigt för att kunna avgöra hur starka och långvariga effekter det kan få på jorden nästa gång det inträffar.

På senare år har det spekulerats om att jordens magnetfält kanske är på väg in i en ny polvändning, men det finns inget avgörande tecken på att det är så. Om det inträffar skulle det försvagade magnetfältet släppa igenom fler partiklar från solen, som skulle kunna slå ut satelliter och skada astronauterna på rymdstationen. För oss människor på jorden skulle det dock inte vara någon fara, enligt Gerhard Schwarz:

– Tidigare polväxlingar har inte påverkat det biologiska livet, påpekar han.

Det finns inga stora förändringar i livet på jorden som kan kopplas till att de magnetiska polerna har bytt plats. Atmosfären är tillräckligt tjock för att skydda jordens yta från solens partiklar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor