Hur bra är bokashikompost?

Publicerad

Bild: Getty images

Evgheni Ermolaev, forskare i kretsloppsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet svarar:

Syftet är att bevara så mycket kol som möjligt i det material som bryts ner, samt att undvika dålig lukt. Särskilda mikroorganismer (bakterier och jästsvampar) tillsätts regelbundet.

Kunskapen om miljöpåverkan från konventionell kompostering är stor. Bokashi är inte alls lika utforskat. Vi vet att syrefattig miljö i en traditionell kompost kan leda till stora utsläpp av metan, som är en mycket kraftigare växthusgas än koldioxid. Dessa resultat är dock inte direkt överförbara till bokashi, eftersom bland annat mikroorganismerna skiljer sig åt.

En nyligen genomförd studie vid SLU visar att bokashi verkligen har förmåga att bevara mer kol i det nedbrutna materialet – men att denna effekt blir kortvarig. När bokashikomposten sedan används som gödning går detta kol förlorat till atmosfären och resultatet blir jämförbart med traditionell kompost.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor