Musik kan förbättra kirurgin

Att spela musik i operationssalen kan i bästa fall göra kirurgerna vassare. I värsta fall kan det orsaka kommunikationsproblem. Effekten tycks vara beroende av musikens volym och tempo, visar en ny omfattande studie.

Text Oskar Alex
Publicerad

Världshälsoorganisationen, WHO, har riktlinjer för ljudvolymen i operationssalar. De rekommenderar max 30 decibel, vilket är ungefär som i ett tyst sovrum eller på ett bibliotek.
Bild: Getty Images

Under operationer spelar kirurgteamet ofta musik i högtalare för att bli mer fokuserade och hitta ett lugn. I en del studier som undersökt detta syns en positiv effekt på kirurgin, medan andra visat på motsatsen.

Nu har forskare från bland annat Stockholms universitet gjort en sammanställning av de studier som finns publicerade inom området för att ta reda på hur det faktiskt ligger till.

Lugn musik ökade effektiviteten

När forskarna gallrat bort studier med låg kvalitet återstod bara sex stycken. Av dessa pekade majoriteten på en positiv effekt. Bland annat blev kirurgerna mer effektiva, mer exakta och kände sig mindre stressade när de fick lyssna på musik i samband med ett ingrepp.

Även patienterna upplevde mindre stress när de kunde höra musiken, exempelvis under ingrepp som inte krävde narkos eller strax innan de sövdes ned. Gemensamt för studierna med en positiv effekt var att musiken spelades på låg volym och var av en mjukare sort, främst klassisk musik.

Hög volym var distraherande

Några få studier pekade dock på att musik och bakgrundsljud med hög volym kan vara distraherande och försämra resultatet av kirurgin.

I en studie analyserades operationer utifrån hur många gånger någon i kirurgteamet behövt upprepa en fråga i operationssalen för att göra sig hörd. I nio fall av tio skedde upprepningarna under ingrepp då musik spelades. Förutom att dyrbar tid gick till spillo skapade upprepningarna frustration inom teamet, och en ökning av ljudnivån när personerna höjde rösten för att höras.

Högre ljudvolym vid komplikationer

En annan studie tittade på patienter som drabbades av en infektion efter sin operation. Studien visade att dessa patienter haft en betydligt högre ljudvolym i operationssalen under ingreppet, jämfört med de som tillfrisknade utan komplikationer. Denna studie gjorde ingen skillnad på musik och bakgrundsljud, utan mätte bara ljudnivån i rummet.

I den stora sammanställningen av de sex studierna konstaterar forskarna dock att musikens positiva effekter statistiskt väger tyngre än de negativa. Samtidigt framhåller de att volym och tempo är viktigt att ha i åtanke för att inte riskera att kirurger och operationssjuksköterskor distraheras.

Världshälsoorganisationen, WHO, har riktlinjer för ljudvolymen i operationssalar. De rekommenderar inte högre volym än 30 decibel, vilket ungefär är nivån i ett tyst sovrum eller bibliotek

Text Oskar Alex
Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor