Drivna kvinnor avgörande för landsbygden

De flesta entreprenörer på landsbygden är män i skogs- och jordbruk. Men kvinnors entreprenörskap spelar ändå en helt avgörande roll för landsbygden, visar ny forskning.

Publicerad
Förutom själva verksamheten spelar kvinnors företag också en stor social roll.
Bild: Getty Images

Ungefär en tredjedel av alla entreprenörer på landsbygden är kvinnor, verksamma inom vitt skilda branscher. Men deras verksamhet uppmärksammas för lite, enligt en forskargrupp ledd av Helene Ahl, professor i företagsekonomi vid Jönköping University. 

– Det vi ser är oftast män som driver lantbruk, och det är vanligtvis även män som driver större tillverkningsindustrier. Men kvinnors företagande är jätteviktigt för att landsbygden ska vara levande och för att folk ska vilja bo där.

Djupintervjuer med kvinnliga entreprenörer

Helene Ahl och forskargruppen EMBLA har kartlagt entreprenörskap på svensk landsbygd i sin helhet, och presenterade det statistiska underlaget i en rapport 2018 (se fakta). Nu är flera vetenskapliga artiklar på gång med utgångspunkt i kvalitativa studier, som djupintervjuer med ett trettiotal kvinnliga entreprenörer i Småland och på Öland. Nyligen presenterade forskargruppen även en film där företagare på landsbygden själva berättar om sin verksamhet.

Kvinnornas största bidrag är verksamheterna i sig, alltså företagens utbud, förklarar Helene Ahl.

– Många är till exempel engagerade i besöksnäringen, och deras verksamhet drar folk till landsbygden. Andra står för lokal service såsom butiker, restauranger eller redovisnings- eller juristtjänster.

Kvinnors företag ett socialt kitt

Men företagen som drivs av kvinnor kan också spela en stor social roll.

– Tidigare har vi inte riktigt sett den delen. Deras verksamhet kan bli ett socialt kitt på mindre orter.

En lokal frisör kan exempelvis bli ett socialt nav där människor möts.

– En frisör kunde se till att boka en äldre, ensamstående kund på samma tid som någon annan som kunden kände, så att de kunde träffas i salongen. Och om hon hörde att person A har något som person B behöver, så kunde hon koppla ihop dem.

Vad tycker du är ert viktigaste resultat?

– Det goda råd vi kan ge till beslutsfattare är att satsa på de som redan finns på landsbygden. Vi såg nämligen att de flesta som startar verksamheter på landsbygden har en lokal förankring av något slag, antingen själva eller genom sin partner.  

Forskarna såg också hur viktigt det var med det offentliga ”basutbudet” på platsen för att företagen skulle vilja etablera sig.

– Många pratade om vikten av en fungerande infrastruktur. Det basala måste finnas, som vård och omsorg. Skola pratade också flera om. Företagarna har ju också barn, precis som alla andra.

De lokala företagen var även viktiga även för det lokala föreningslivet. Många idrottsföreningar var helt beroende av lokal sponsring, vilket företagen var duktiga med att ge på landsbygden, enligt Helene Ahl.

Fakta: Kvinnors företagande för en levande landsbygd

Kvinnors företagande för en levande landsbygd” är ett forskningsprojekt som drivs av forskargruppen Embla.

Embla är ett samarbete mellan följande forskare och universitet:

• Helene Ahl, professor i företagsekonomi vid Jönköping University (projektledare för ”Kvinnors företagande för en levande landsbygd”)

• Karin Berglund, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet

• Katarina Pettersson, docent i kulturgeografi vid Sveriges Lantbruksuniversitet

• Malin Tillmar, professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet

• Birgitta Sköld, lektor i företagsekonomi, Linköpings universitet

Helene Ahl.

Fakta: Kvinnors företagande på landsbygden

2018 publicerades rapporten Kvinnors företagande i landsbygdskommuner, med fokus Småland och Öland.

Rapporten visar att:

• Det är vanligare att kvinnor på landsbygd driver företag än kvinnor i staden.

• Företagandet är starkt segregerat vad gäller bransch och storlek; kvinnor driver oftast företag i branscher där företagen är mindre, och mindre lönsamma än i de branscher som domineras av män.

• Gifta kvinnliga företagare hade lägre disponibel inkomst än ogifta, medan det motsatta gällde för de manliga, vilket tyder på att kvinnor fortfarande dubbelarbetar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor