KBT via nätet bra vid hälsoångest

Hundratusentals svenskar beräknas lida av överdriven oro för sin hälsa. Nu visar svenska forskare att KBT via internet fungerar väl så bra som KBT öga mot öga för denna grupp. 

Publicerad

Omkring 3,5 procent av befolkningen beräknas lida av hälsoångest, det som tidigare kallades hypokondri.
Bild: Getty Images

Hälsoångest, det som tidigare kallades hypokondri, innebär att en person överdrivet och återkommande oroar sig för att drabbas av allvarlig sjukdom. För att få diagnosen krävs också att oron medför stort lidande och hindrar personen ifråga från att fungera i sin vardag. Omkring 3,5 procent av befolkningen beräknas lida av hälsoångest.

– Enligt en brittisk studie har ungefär var femte patient vid medicinska specialistkliniker hälsoångest, exempelvis vid neurologkliniker. Vi misstänker att det ser liknande ut i Sverige, något som förstås innebär stor belastning på sjukvårdssystemet, säger Erland Axelsson, psykolog och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Två av tre drabbade blir bra av behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, med veckovisa möten med en psykolog eller psykoterapeut. Men alla som behöver får inte tillgång till KBT, och för de som får chansen är köerna ofta långa. Frågan som forskarna ställde sig var därför om effekten av behandlingen kan vara lika god om den istället ges via internet?

Skattar sin upplevda hälsoångest

Vid internet-KBT tar patienten del av ett omfattande informationsmaterial och har varje vecka kontakt med sin behandlare via e-postliknande textmeddelanden. Precis som vid vanlig KBT gör patienten också beteendeövningar i sin vardag. I studien, publicerad i JAMA Psychiatry, lottades 204 personer med hälsoångest till att under tolv veckor få KBT antingen öga mot öga eller via internet.

Resultatet mättes genom att deltagarna varje vecka under behandlingen skattade sin upplevda hälsoångest via ett standardiserat frågeformulär kallat Health Anxiety Inventory. Här fick deltagarna varje vecka ta ställning till 18 frågor som består av fyra meningar och välja det som passar bäst.

Exempelvis kan det stå:

”Av och till oroar jag mig för min hälsa”.
”Jag tillbringar mycket tid med att oroa mig över min hälsa.”
”Jag tillbringar den mesta tiden med att oroa mig över min hälsa.”
”Jag oroar mig inte för min hälsa.”

Svaren vägs sedan samman och bildar ett mått som kan jämföras mellan olika patienter och även för samma person över tid.

KBT via internet gav likvärdigt resultat

Enligt resultaten fungerade KBT via internet inte sämre än när behandlingen gavs öga mot öga. Detta trots att internet-behandlaren i genomsnitt bara lade ner tio minuter per patient och vecka, jämfört med drygt 45 minuter vid fysiska besök.

– Att behandlaren kan hjälpa fler patienter på samma tid är en stor fördel. En annan är att behandlingen kan ges oavsett var personen befinner sig geografisk, exempelvis till personer i glesbygd. Det går också att göra sina uppgifter vid vilken tidpunkt som helst, så behandling kan komma dem till del som har svårt att exempelvis ta ledigt från jobbet, säger Erland Axelsson.

Ytterligare en aspekt med KBT via internet som han vill lyfta är att även patienter som normalt undviker psykologisk behandling på grund av ett upplevt stigma kan få effektiv hjälp.

– Vi vet att just vad gäller hälsoångest så finns ett stigma vad gäller att oroa sig för sin hälsa, framför allt hos äldre, säger han.

Covid-19 ökar troligtvis oron

I coronapandemins kölvatten har det blivit vanligare att arbeta med webb-baserad psykologisk vård, som nu exempelvis erbjuds vid allt fler vårdcentraler. Enligt Erland Axelsson kan enskilda som oroar sig för sin hälsa även söka hjälp via Internetpsykiatri i Stockholm (se faktaruta). Den situation som råder idag kan också öka på människors oro.

– När det gäller hälsoångest är det inte svart eller vitt, utan en glidande skala, som påverkas av omständigheterna. Så det finns anledning att tro, även om vi inte vet, att fler oroar sig för sin hälsa nu när samhället är drabbat av covid-19, säger Erland Axelsson.

KBT via internet – iKBT

• KBT via internet (iKBT) har blivit allt vanligare och erbjuds exempelvis av Internetpsykiatrienheten i Region Stockholm: www.internetpsykiatri.se

• Här erbjuds behandling för en rad diagnoser utöver hälsoångest som depression, social fobi, paniksyndrom och sömnstörningar.

• Den som upplever problem kan ta kontakt och via videosamtal görs en bedömning om iKBT kan vara lämpligt.

• För att kunna klara av behandlingen krävs att personen kan läsa och skriva svenska, att man känner sig trygg med att själv arbeta med olika strategier och att man kan organisera sin egen tid.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor