Giftiga ämnen i tatueringsfärg

Många tatueringsfärger innehåller giftiga ämnen och följer heller inte lagen om märkning. Vid en ny undersökning av 73 tatueringsfärger hittades bland annat för höga halter av arsenik, kvicksilver och bly.

Publicerad

Tatueringar är populära, men det gäller att se upp med vad färgen innehåller, visar en undersökning som gjorts vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

– Tyvärr fann vi otillåtna mängder av giftiga ämnen och pigment i flera av färgerna, säger kemiforskaren Yolanda Hedberg som lett kartläggningen i ett samarbetsprojekt mellan Region Stockholm och kemistudenter från KTH.

Forskarna hittade bland annat arsenik, kvicksilver respektive bly i otillåten mängd i ett prov vardera. Flera av proverna innehöll förhöjda halter av barium och strontium.

– Inget av dessa ämnen är något som jag skulle vilja ha i huden, säger Yolanda Hedberg.

Gränsvärden för strontium saknas

Fortsatta analyser ska ge svar på om bariumhalten överskriver gränsvärdet. För strontium saknas tydliga regler.

– Men strontium har kända toxikologiska effekter, säger Yolanda Hedberg.

Spår och ibland höga halter av de allergena metallerna nickel och krom fanns i alla prover. Även höga halter av aluminium och titan förekom i nästan alla prover.

– De kan också ge allergiska reaktioner, även om det är sällsynt.

Yolanda Hedberg efterlyser mer forskning kring hälsoeffekterna av tatueringar. Ingen vet idag hur vanligt det är med allergiska besvär och eksem på grund av innehållet i färgerna.

I nästan var tredje prov fanns allergena azofärgämnen. Det gällde särskilt röda färger. 

– Dessa färgämnen är inte förbjudna, men är kända för att kunna orsaka allergier, säger Yolanda Hedberg.

Minst förorenade var svarta, vita och bruna färger.

En av tio hade korrekt innehållsförteckning

Forskarna granskade även informationen och innehållsdeklarationen på de olika produkterna som de köpt på nätet och i butik. Inte heller här levde färgerna upp till kraven. Bara en av tio hade korrekt information på etiketterna.

Det är inte första gången som tatueringsfärger visar sig ha brister. Vid Läkemedelsverkets senaste kontroll tidigare i år innehöll hälften av 24 analyserade tatueringsfärger förbjudna ämnen och/eller för höga halter av föroreningar. Endast två färger uppfyllde innehålls- och märkningsreglerna.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor