Utfasad ­kemikalie ökar risk för missfall

Kemikalien PFOA, som tidigare använts i vanliga konsumentprodukter, återfanns i blodet hos gravida kvinnor. Nu visar svensk forskning att kemikalien kan öka risken för missfall.

Text Oskar Alex
Publicerad

Genom att leta efter PFAS-kemikalier hos gravida hoppas forskare lära sig mer om orsaken bakom missfall. I synnerhet då många missfall saknar en uppenbar förklaring.
Image: Getty images

Omkring 15 till 20 procent av alla graviditeter slutar i ett missfall inom 14 veckor, i många fall utan en tydlig förklaring. 

Nu har svenska forskare följt strax över 1 500 kvinnor som var gravida någon gång mellan år 2007 och 2010, varav 78 drabbades av ett sådant oförklarligt missfall. Analyser visade att de hade högre nivåer av en kemikalie kallad PFOA (perfluoroktansyra) i blodet, jämfört med kvinnorna vars barn överlevde graviditeten.

– En fördubblad koncentration av PFOA kunde kopplas till 50 procent högre risk för missfall. Det motsvarade ungefär skillnaden mellan den fjärdedel av kvinnorna som var högst respektive lägst exponerade, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Vanlig i konsumentprodukter

PFOA tillhör PFAS-familjen (poly- och perflourerade alkylsyror), en grupp på omkring 4 000 olika kemikalier. De används bland annat i brandskum, vilket har orsakat föroreningar i dricksvattnet på många platser i Sverige. Andra användningsområden är vid tillverkning av till exempel klädesplagg och teflonpannor, tack vare kemikaliernas förmåga att stöta bort vatten och fett.

En del PFAS-kemikalier har fasats ut, men att ta bort dem från produkter och varor är bara en del av lösningen, säger Carl-Gustaf Bornehag.

– PFOA används till exempel inte längre i någon större utsträckning, men det bedrövliga är att PFAS-kemikalier bryts ned mycket långsamt. På engelska kallas de för forever chemicals. Därför är hur vi renar miljön från dem en gigantisk fråga.

Av de åtta PFAS-kemikalierna forskarna tittade efter i studien återfanns sex stycken i blodet hos 99 procent av kvinnorna – även hos de som inte drabbades av missfall. Flera av kemikalierna har tidigare kopplats till bland annat låg fostervikt, men mekanismerna bakom ämnenas fosterpåverkan är i stort sett okänd.

Vad tänker du kring blivande mammor kan känna oro över forskningsresultaten?

– I detta fallet har jag inget bra råd att ge. Rökning är inte heller bra under graviditeten, men det kan man faktiskt låta bli. PFAS-kemikalier kan man inte undgå att exponera sig för på något enkelt sätt, och det är verkligen sorgligt. Därmed är detta en fråga för lagstiftare, och industrin som använder kemikalierna i sina produkter.

Forskningsartikeln bygger på data från SELMA-projektet, en långtidsstudie med kvinnor och deras barn, som följs från tidig graviditet, till förlossningen och början av grundskolan.

Artikeln är publicerad i Scientific Reports.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Text Oskar Alex
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor