Rusande puls efter covid-19

Vissa som får covid-19 drabbas av kvarvarande symtom som kan pågå flera månader. Svenska forskare beskriver tre fall där personerna drabbats av en sjukdom kallad POTS.

Publicerad
Yrsel är ett av symtomen på POTS. Andra kan vara hjärtklappning, hjärntrötthet och svimningsbenägenhet.
Bild: Getty images

POTS är en förkortning för posturalt ortostatiskt takykardisyndrom. Sjukdomen gör att cirkulationen i kroppen inte kan anpassa sig när patienten står upp, något som bland annat kan ge yrsel, hjärtklappning och svimningskänslor (se faktaruta). De exakta orsakerna är oklara, men att ha haft en virusinfektion har kopplats till ökad risk. Enligt Madeleine Johansson, forskare vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus, var det därför inte oväntat att det skulle dyka upp fler fall under coronapandemin.

– Vi får in remisser från primärvården varje dag, där patienter behöver utredas för att de efter sin covid-19 lider av yrsel och svimningar, säger hon.

Vid tilt-laboratoriet undersöks patienten med hjälp av en tippbräda, där personen reses från horisontalläge upp till nästan stående.

– Med denna metod kan vi upptäcka om patienten uppfyller diagnoskriterierna för POTS, säger Madeleine Johansson. 

Vid utredning på tilt-labbet reser läkarna tippbrädan (till höger i bild) med den liggande patienten till 70 grader. Kraftig pulsökning på 30 slag per minut eller mer, eller en puls på över 120 slag per minut inom 10 minuter, är ett tecken på POTS – i kombination med typiska symptom som svimning, yrsel, hjärtklappning eller illamående. 
Bild: Artur Fedorowski

Skattningsskala kompletterar tilt-undersökning

Allt fler rapporter visar att patienter som har haft covid-19 får kvardröjande symtom, så kallade långtidseffekter efter covid, eller långtidscovid. En svensk studie, nyligen publicerad i JAMA, visar att symtom även fanns bland sjukvårdspersonal som haft mildare sjukdom där de inte hade behövt sjukhusvård. Här rapporterade var tionde kvarvarande symtom åtta månader efter att de hade genomgått sjukdomen.

Madeleine Johansson har lett ett forskningsprojekt tillsammans med POTS-experten Artur Fedorowski, docent i kardiologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. I Journal of the American College of Cardiology – Case Reports presenterar de tillsammans med kollegor från Lunds universitet och Karolinska institutet i Stockholm tre svenska fall, där yngre personer fått diagnosen efter att ha haft mild covid-19.

– För att illustrera och karaktärisera vanliga symtom som uppstår vid POTS har vi kompletterat tilt-undersökningen med en skattningsskala som Artur Fedorowski har tagit fram här i Malmö med sina medarbetare, säger hon.

Madeleine Johansson.
Bild: Privat

När gängse behandling inte hjälper

Studien har kritiserats för att det i ett av de tre fallen inte har gått att vare sig få ett positivt covid-19-test under sjukdomstiden, eller ett positivt antikroppstest efteråt.

– I artikeln skrev vi att ett negativt covid-19-test inte utesluter sjukdom, då det kan ha tagits vid fel tidpunkt, eller på fel sätt. Och vi vet i dag att alla inte får mätbara antikroppar efter genomgången sjukdom. Den kliniska beskrivningen av symtomen tyder starkt på att även denna patient varit sjuk i covid-19, säger Madeleine Johansson.

Artur Fedorowski.
Bild: ESC

Något som oroar henne var att ingen av de tre patienterna – två kvinnor och en man – blev bättre av sådan behandling som normalt hjälper vid POTS. Hit hör exempelvis läkemedel som sänker pulsen.

– Så vi undrar om covid-19 tillför något ytterligare, som patienter med POTS annars inte har. De tre patienter vi beskriver är fortfarande sjukskrivna fast det har gått ett år sedan de drabbades av covid-19, säger hon.

Fler patienter ska ingå i ny studie

Fallstudien var det första steget, och nu arbetar forskarna vid Lunds universitet och Karolinska institutet med att samla in fler fall där covid-19-drabbade även diagnosticerats med POTS.

– Vi är precis i början av att förstå vad covid-infektionen gör och behöver fler fall för att få robusta data om vad som skiljer POTS efter covid-19 mot andra varianter av sjukdomen, säger Madeleine Johansson. 

Hur vanligt det är med POTS efter covid-19 är ännu oklart. Judith Bruchfeld är docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, och medförfattare till fallstudien. I en radiointervju säger hon att 25 patienter från Stockholm har fått diagnosen POTS efter covid-19, medan ytterligare ett 80-tal personer håller på att utredas. Hittills har ett drygt tjugotal POTS-fall efter covid-19 diagnostiserats i Malmö och Lund.

En etikansökan finns färdig och i den kommande studien vill forskarna även utvärdera den nya skattningsskalan.

– En del är att kunna validera den och se om det går att använda värdena för att ge enskilda patienter bättre prognoser för hur sjukdomen kommer att förlöpa. Vi vill också följa patienternas symtom över längre tid, säger Madeleine Johansson.

Det här är POTS

• POTS, eller posturalt ortostatiskt takykardisyndrom, är en komplex sjukdom som påverkar kroppen på många olika sätt. Det kan till exempel vara rusande puls i stående läge, yrsel, hjärtklappning, hjärntrötthet, svimningsbenägenhet eller nedsatt kondition.

• Tillståndet beskrevs första gången på 1990-talet och diagnosticeras i dag enligt kriterier som har tagits fram av Europeiska kardiologföreningen.

• POTS kan uppstå efter infektioner med bakterier eller virus, vaccinationer, traumatiska händelser eller kirurgiska ingrepp. Ibland är den utlösande faktorn okänd.

• I dag är en stark misstanke att det rör sig om att kroppens immunsystem av oklar anledning bildar antikroppar riktade mot kroppsegna mål. Detta beskrivs exempelvis i denna artikel i tidskriften JAHA.

• Kvinnor utgör 80 procent av fallen men även män och barn kan drabbas.

• Det finns inget botemedel, utan behandlingen går ut på att lindra symtomen. Här används exempelvis läkemedel som reglerar hjärtrytmen. Annan behandling är träning – cykling, rodd och simning upplevs ofta som lättare att utföra än stående träning – och användning av kompressionsplagg, som strumpor som ökar blodvolymen centralt i kroppen.

• Omkring tre miljoner människor i USA beräknas ha POTS. Några motsvarande svenska siffror finns ännu inte. Antalet drabbade i länder utanför västvärlden är okänt.

• Läs mer på PoTS UK:s hemsida.

Källa: Madeleine Johansson och Artur Fedorowski

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor