Vatten på mars kan vara lera

Ett radareko som tolkades som ett tecken på en underjordisk sjö på Mars är kanske bara fryst lera.

Publicerad
Illustration av Mars Express, som gång på gång har passerat samma område och skickat radarsignaler mot marken. Den infällda bilden visar radarekot, där blått är starkast.
Bild: USGS Astrogeology Scie nce Center, Arizona State University, INAF.

Om det finns flytande vatten på Mars har det stor betydelse, bland annat för frågan om det funnits liv på planeten och för möjligheterna att anlägga framtida bosättningar för människor. Därför väckte det viss uppmärksamhet 2018 när ett radarinstrument på den europeiska kretsaren Mars Express fångade upp ett kraftigt eko som kunde tolkas som en 20 kilometer stor flytande vattensamling djupt under ytan, nära planetens sydpol.

Flera forskargrupper har sedan dess kommit med invändningar, eftersom de anser att den salthalt och det tryck som krävs för att hålla sjön flytande är orimliga. Nu presenterar en amerikansk forskargrupp en ny tolkning. Med hjälp av labbtester har de funnit att en viss typ av lera i djupfryst tillstånd ger samma sorts radarsignatur som i observationen. De har också studerat spektra av ljus som reflekterats från områden i närheten, och hittat tecken på mineral som finns i den typen av lera.

Studien har publicerats i Geophysical Research Letters.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor