Leder högre medeltemperatur till mindre mat?

Tack för en intressant artikel om vilda växtsorter och fröer (”De vilda morötternas revansch” i F&F 6/2021). I artikeln nämns att klimatförändringarna kommer göra det svårare att odla mat i framtiden. Jag undrar lite över detta. Jordens medeltemperatur har stigit på senare år, och så även produktionen av odlad mat. I Sverige har även den totala skogsmassan ökat. Likaså har i vart fall jag lärt mig att varma perioder i historien sammanfallit med hög växtlighet. Varför tror forskarna nu att varmare klimat kommer ge minskad växtlighet och minskad produktion av odlad mat?
/Tor

Publicerad
Veteproduktionen i Sverige skulle kunna öka vid ett varmare klimat.
Bild: Gettys images

Svar av Anna Palmé, forskare vid Nordgen, Alnarp

Det är riktigt att odlingsförhållanden kan bli både bättre och sämre när klimatet blir varmare. I svalare områden kommer ökade temperaturer att leda till att växtsäsongen förlängs och att många grödor därför kan odlas längre norrut. Simuleringar tyder till exempel på att förutsättningarna för odling av vete i Sverige kommer att förbättras och att veteproduktionen skulle kunna öka i landet. Andra studier tyder dock på att produktionen av vete globalt kommer att minska på grund av klimatförändringarna och att avkastningen av vissa grödor redan nu har påverkats negativt av de förändringar som skett.

Har du en fråga till redaktionen?

Mejla fraga@fof.se så tar Anders Nilsson, vetenskapsjournalist och redaktör för avdelningen Frågor + Svar, emot den.

Ett skäl till att vi räknar med att de negativa konsekvenserna globalt blir större än fördelarna är de andra förändringar, utöver själva temperaturhöjningen, som vi kan vänta oss. Hetta kan visserligen vara ett stort problem i sig för både grödor och boskap, men till det ska också läggas påverkan på nederbördsmönster över hela jorden, ökad risk för extremväder, med mera. I Sverige kan vi förvänta oss större variationer i nederbörd med till exempel mer intensiva regnoväder och översvämningar, men även perioder av vattenbrist. På vintern kommer vi att se förändringar i snötäcke, is och frost. Allt detta kan ha negativ inverkan på våra grödor. Utbredningen av skadedjur och sjukdomar kommer även att påverkas av klimatförändringarna, vilket kan skapa ytterligare problem för jordbruket.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Sammantaget kommer jordbruket att ställas inför en mängd olika utmaningar till följd av klimatförändringarna. Det kommer att drabbas av värmeböljor, torka, skyfall, översvämningar, förändrat is- och snötäcke och nya sjukdomar. Hur stor effekten blir på matproduktionen beror på hur mycket klimatet förändras och hur väl jordbruket kan anpassa sig till de nya förutsättningarna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor