CO2 från el- och bensinproduktion

Kritiker av elbilar talar gärna om den koldioxid som produktionen av elenergi ger upphov till. Motsvarande utsläpp vid produktion av bensin och diesel nämns sällan, men det går rimligen åt en hel del energi även vid oljeborrning, oljepumpning, transporter runt jorden, raffinering av oljan och så vidare. Hur stora är utsläppen vid produktion av bensin och diesel jämfört med utsläppen när de förbränns? Och jämfört med produktion av elenergi? /Gunnar Hagelin

Publicerad

15–40 procent av de klimatpåverkande utsläppen från diesel- och bensindrift uppstår innan bränslet når tanken.
Bild: Getty images

Svar av Elin Malmgren, doktorand i alternativa bränslen och maritim miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola

Ja, även produktion av bensin och diesel kräver energi. Det mesta av de klimatpåverkande utsläppen från diesel- och bensindrift kommer från själva förbränningen, men 15–40 procent uppstår innan bränslet når tanken. Den stora variationen beror på var råoljan pumpats upp och hur den sedan behandlats.

Vi kan använda bensinproduktion i Norge, som har relativt låga sådana utsläpp, som räkneexempel. För att kunna jämföra olika drivmedel behöver vi översätta från liter till energi, här mätt i enheten megajoule (MJ). Den norska utvinningen av råolja orsakar utsläpp av motsvarande 6 gram (g) koldioxid (CO2) per MJ råolja. Raffineringen från råolja till bensin orsakar ytterligare cirka 8 g CO2 per MJ färdigt bränsle i energiförluster och direkta utsläpp. Slutligen tillkommer 1–2 g CO2 för transport till bensinstationen. Totalt blir detta cirka 16 g CO2 per MJ bensin. Vid förbränning av bensin frigörs cirka 70 g CO2 per MJ. Andelen utsläpp innan bränslet når tanken blir här alltså 16/(16+70)≈20 procent. Översatt i körsträcka blir det för en genomsnittlig bensinbil totalt cirka 170 g CO2 per kilometer, varav 35 g från produktion. Siffrorna är något lägre för diesel.

Utsläppen från en elbil varierar mycket beroende på bilmodell och med vilken el den laddas. Utsläppen vid produktion av el i Sverige är relativt låga, under 4 g CO2 per MJ, och alltså lägre än de utsläpp som sker i produktionen av bensin och diesel. Elbilarnas litiumjonbatterier gör dock att utsläppen vid tillverkning är högre för elbilar än förbränningsfordon. En elbil som laddas med svensk elmix orsakar ungefär 14 g CO2 per km (40–60 g per km inklusive bilens tillverkning, vilket kan minska i framtiden). Laddas bilen i stället med el från till exempel Tyskland blir utsläppen vid elproduktion många gånger högre än utsläppen vid produktion av bensin eller diesel.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor