Finns det nano­plaster i saltet?

Havssalt framställs genom avdunstning. Samtidigt vet vi att havsvatten innehåller föroreningar, inte minst osynliga plastpartiklar i mikro- och nanostorlek. De hamnar rimligen i det färdiga saltet. Vad vet man om hälsoeffekterna av det? Är bergsalt mindre skadligt? /Anders Holmqvist

Publicerad

Halten av mikroplast i saltet tycks inte utgöra någon hälsofara.
Bild: Getty images

Svar av Andrea Montano Montes, doktorand i toxikologi på Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet

Forskare har hittat mikroplaster i salt för matlagning och oftast har de uppmätta mängderna varit högre i havssalt än i bergsalt. Mikroplaster har också upptäckts i en mängd olika matvaror, i luften vi andas och i dricks­vatten, i synnerhet vatten som buteljerats i plastflaskor. Resultaten från dessa mätningar är emellertid svåra att jämföra eller summera då olika metoder använts i olika sammanhang. Beräkningar visar dock att den samman­lagda mängden mikroplaster vi får i oss är låg. De visar också att skillnaden mellan att använda bergsalt och havssalt är negliger­bar för vår exponering.

För att undersöka vilka hälso­effekter som skulle kunna uppstå av mikroplaster testar man vad som händer med celler odlade i labb, och i några få fall har studier gjorts på djur. Sådana tester har påvisat vissa effekter, men oftast vid väldigt höga koncentrationer. Halten mikroplaster som beräkningsmodellerna uppskattat att vi utsätts för i dag är långt lägre än de koncentrationer som visat sig ge upphov till skador på celler i labb.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Plastskräpet i vår natur och i haven är onekligen ett stort problem och det finns mycket mer vi måste lära oss om effekten av små plastpartiklar på människor och djur. Vi vet till exempel väldigt lite om de allra minsta plastpartiklarna – så kallade nanoplaster. I dagsläget finns det dock inte något som tyder på att mängden mikroplast i salt skulle utgöra en hälsofara.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor