Te med mjölk – och lite nanoplast

Miljarder små plastfragment hamnar i koppen när tepåsen doppas i hett vatten, men svensk expert ser ingen akut risk för människor. 

Publicerad
Nylon och plast lakas ur när tepåsen doppas i vatten.
Bild: iStock

Tepåsar görs i dag inte bara av papper utan av material som nylon och plast och forskare från McGill University i Kanada undersökte vad som sker när sådana tepåsar doppas i hett och i rumsvarmt vatten.

I lakvattnet från en påse kunde det finnas så mycket som 11,6 miljarder bitar mikroplast, och drygt 3 miljarder bitar nanoplast när den doppades i 95-gradigt vatten. Fragment som är mindre än 5 millimeter i diameter kallas mikroplast, medan bitar mindre än 100 nanometer kallas nanoplast.

Exponering för nanoplast är nytt

– Mikroplaster har tidigare kunnat påvisas i exempelvis dricksvatten, men att människor exponeras för nanoplast är inte tidigare visat vetenskapligt, säger Tommy Cedervall som forskar om nanosäkerhet vid Lunds universitet.

Huruvida människor påverkas av nanoplast är i dag okänt.

– Dessa plastfragment är så små, vilket skulle kunna innebära att de lättare tas upp av celler, men vi vet inte i dag om de gör det. Det vi vet är att det inte handlar om några akuta risker och det kan vara så att de bara passerar rakt igenom, säger han.

Mikroplast (till vänster) och nanoplast (till höger) från en testad tepåse i nylon. Bilden är tagen med svepelektronmikroskop.
Bild: Laura Hernandez/McGill University

Nanoplast i fiskars hjärnor

Hans forskargrupp väckte stor uppmärksamhet när de visade att i en akvatisk näringskedja, där alger blandats med plast och sedan åts upp av djurplankton som i sin tur åts av fiskar, hamnade nanoplast i fiskarnas hjärnor (F&F 5/2019) Det påverkade fiskarnas beteende, så att de exempelvis tog längre tid på sig att äta. Här kan du läsa hela studien.

– Men det krävdes att de fick äta nanoplast under två månaders tid. Fiskar har också en betydligt mer primitiv blodhjärnbarriär än däggdjur, säger han.

I en intervju säger också en av forskarna bakom studien att det är för tidigt att uttala sig om eventuella hälsorisker, men att hon ändå rekommenderar att man skippar plasttepåsen ”eftersom det är ytterligare en engångsplast”.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor