Mikroplast – ett hot mot havens bjässar?

De mikroskopiska plastbitarna i haven – mikroplasten – kan utgöra ett allvarligt hot mot de allra största djuren, de planktonätande valarna, valhajarna och jättemantorna.

Publicerad
Eftersom valhajar filtrerar enorma mängder vatten dagligen under sin jakt på krill – små kräftdjur som utgör deras föda – så får de också i sig stora mängder mikroplast.
Bild: istock

Dessa bjässar filtrerar dagligen hundratals till tusentals kubikmetrar vatten på jakt efter sin pyttesmå byten. Att de samtidigt får i sig mikroplast är oundvikligt, men i dagsläget saknas kunskap om mängderna, för de flesta arterna. Men ett internationellt forskarteam har kunnat visa att valhajar i Californiaviken får i sig 100 mikroplastbitar per dag medan fenvalar i Medelhavet får i sig tusentals.

Plastbitar kan blockera näringsupptaget och ge skärskador i magtrakterna. Dessutom tar plastbitar upp miljögifter direkt från vattnet. Dessa ackumuleras på plastens yta. Därför kan mikroplast (och naturligtvis större bitar också) bli mycket giftigt med tiden.

I en artikel i Trends in ecology and evolution, varnar forskarteamet för att de stora filtrerarna kan ackumulera gift från mikroplast i sin vävnad, där de kan nå skadliga koncentrationer eftersom dessa djur är så långlivade. Det skulle kunna störa hormonbalanserna och påverka fertiliteten, vilket är allvarligt eftersom de flesta av dessa arter är upptagna på rödlistan över hotade arter redan nu.

Eftersom bardvalar, valhajar och jättemantor är sådana ikoniska djur, så skulle de kunna utnyttjas som symboler, ”flaggskeppsarter” i kampen mot plastföroreningarna i världshaven, menar forskarna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor