Är det farligt att förvara mat i plastburkar?

I artikeln ”Plasten – som vi äter och andas” (F&F 7/2019) står det att buteljerat vatten innehåller stora mängder mikroplast. Hur är det i så fall med alla plastburkar och plastflaskor som vi använder för livsmedelsförvaring i våra hushåll – avger de mikroplaster i maten? Är det dags att sluta använda plastkärl i köket?

Lars-Ola Österlund

Publicerad
Försäkra dig om att den plast som du förvarar eller mikrar mat i är avsedd för just det.
Bild: Getty images

Svar av Anna Rotander, forskare inriktad på mikroplaster, Örebro universitet

När plastmaterial används finns en risk att små partiklar – så kallade mikroplaster och nano­plaster – skavs av. Hur dessa överförs från förpackningar till livsmedel är fortfarande ett tämligen outforskat område, men utöver de rön om mineralvatten som du nämner vet vi bland annat att även mikroplast i köttprodukter kunnat kopplas till plast som varan har varit förpackad i.

Det saknas också en del kunskap om hur mycket av dessa mikro- och nanoplaster vi får i oss och hur de påverkar vår hälsa. Att analysera plastpartiklar ner till nanostorlek är svårt och standardiserade metoder har saknats. I takt med att analysmetoderna utvecklas och fler studier görs kommer förhoppningsvis bilden att klarna.

Förutom dessa fasta frag­ment kan plastförpackningar också avge kemikalier till maten. Upphettning kan driva på det förloppet. Det ställs särskilda krav på plast som ska komma i kontakt med livsmedel, så ett klokt första steg är att försäkra sig om att den plast som man använder för livsmedelsförvaring eller i sin mikrovågsugn är avsedd för dessa ändamål.

Nästa fråga är: Räcker det? Lagstiftningen ställer i många avseenden höga krav på dessa produkter, men vi vet samtidigt att det finns skadliga ämnen som tidigare har gått under radarn. Ett exempel är det hormon­störande ämnet BPA som var tillåtet fram till för cirka tio år sedan. Eftersom plast har lång livslängd kan det fortfarande finnas BPA i många svenska kök.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Utan att vare sig överdriva eller bagatellisera riskerna med plast och livsmedel får vi konstatera att vår kunskap inte är fullständig. Med detta i åtanke kan det vara klokt att se över sina rutiner i köket.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor